YoungMentality

Yvonne Van Sark


De jeugd van tegenwoordig, wie zijn dat eigenlijk? Bestaat DE jongere wel? Of zijn er verschillende jongeren met ieder hun eigen wensen, waarden en motivaties in het leven? Het segmentatiemodel YoungMentality geeft inzicht in verschillende types jongeren en daarmee handvatten om gerichter met hen te communiceren.

Kinderen en jongeren vormen een enorm diverse groep waar vaak lastig grip op te krijgen is, ondanks vele pogingen om ze in bruikbare segmenten onder te verdelen. Sanoma Uitgevers, onderzoeksbureau Motivaction en communicatiebureau YoungWorks namen daarom het initiatief tot het ontwikkelen van een nieuw model dat jongeren van 8 t/m 18 jaar indeelt in zes praktische jongerenprofielen: YoungMentality.
Deze indeling gaat verder dan de vaak voor de hand liggende segmentatie in bijvoorbeeld leeftijdsgroepen of jongerenstijlen. De indeling wordt juist gemaakt op basis van dieperliggende waarden en drijfveren van jongeren. Het resultaat van dit onderzoek wordt gepresenteerd in bijgevoegde pdf, inclusief een heldere beschrijving van de zes YoungMentality-profielen en de meest opmerkelijke uitkomsten.
Deze indeling biedt nieuwe perspectieven voor iedereen die zich effectief wil richten op jongerendoelgroepen. Of het nu om de positionering van een nieuw product in de jongerenmarkt gaat of om met een scherpe campagne precies de juiste doelgroep te raken. YoungMentality leidt rechtstreeks naar de kern van de jongerencultuur.
Het model is ontwikkeld eind 2005 en is nog steeds goed bruikbaar omdat het in het model draait om dieperliggende waarden en motivaties van jongeren die niet snel veranderen in de loop der jaren.
Download: YoungMentality (PDF)

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.