Week van de jonge mantelzorger Amsterdam

Youngworks


Eén op de vier jongeren groeit op in een gezin met een ziek familielid. Een groot deel van hen vervult thuis allerlei taken. Van huishoudelijk werk en zorg voor een zieke ouder, broertje of zusje, tot het behartigen van belangen van de zieke buitenshuis. Een hele klus wanneer je tegelijkertijd ook naar school moet, je diploma wilt halen en jong wilt zijn met je vrienden en vriendinnen.
Veel jongeren vinden het vanzelfsprekend om de zorg voor het gezinslid op zich te nemen. Het gevaar is echter dat de taken en de daarbij behorende emotionele belasting hen zo bezighouden dat er geen ruimte is om te werken aan hun toekomst. Goede en tijdige ondersteuning is belangrijk om problemen nu en op latere leeftijd te voorkomen.
De Gemeente Amsterdam wil dat er meer aandacht komt voor jonge mantelzorgers. Daarom organiseert Markant Centrum voor Mantelzorg, in samenwerking met YoungWorks, van 27 t/m 31 mei voor het eerst in Amsterdam de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’. In die week organiseren we verschillende activiteiten om professionals (docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, school, maatschappelijk werk, jeugdzorg) en medeleerlingen voor te lichten over de dilemma’s waar jonge mantelzorgers voor staan. Doel is het herkennen van en begrip hebben voor jonge mantelzorgers en bijdragen aan een mantelzorgvriendelijk klimaat op scholen. Op deze manier kunnen jonge mantelzorgers hun schooltaken en zorgtaken beter combineren zodat schooluitval wordt voorkomen.
In de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ bezoeken we vier scholen; ROC TOP Wibaut en Zuid, Het Hyperion Lyceum en het Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam. Leerlingen van deze scholen krijgen eerst een voorbereidende les waarin we het onderwerp introduceren: wat is een jonge mantelzorger en ben je er zelf misschien wel één? De lessen voor ROC TOP Wibaut zitten er inmiddels op. Hieronder een paar reacties:

Leerling ROC Wibaut: “Ik zorg voor mijn moeder, die heeft suikerziekte. En voor mijn broertje, hij heeft epilepsie. Maar ik vind dat normaal, ik zie mezelf niet als jonge mantelzorger, het is mijn verantwoordelijkheid.”
Leerling ROC Wibaut: “Ik heb heel veel respect voor dit soort jongeren. Ze moeten zoveel doen, ik zou dat echt niet kunnen.”

Vervolgens komen we in de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ van 27 t/m 31 mei terug om met alle klassen een talkshow te houden. In de talkshow gaan de leerlingen in gesprek met ons team van vijf ambassadeurs. Dit zijn jonge mantelzorgers die bereid zijn om hun verhaal te delen met de leerlingen.
Schermafbeelding 2013-05-01 om 13.41.18

Eveline, ambassadrice: “Ik wil dat andere jongeren weten wat een jonge mantelzorger doet en dat andere jonge mantelzorgers zien dat ze niet de enige zijn.”

Erkenning en bewustwording rondom mantelzorg staan centraal in de talkshow. Aan het eind van de talkshow tekent de school een digitaal convenant. Hiermee laat de school zien dat zij werken aan een mantelzorgvriendelijk onderwijsklimaat.
De talkshows op de vier scholen worden gepresenteerd door niemand minder dan Arie Boomsma. Arie draagt de jonge mantelzorgers in Nederland graag een warm hart toe. Dat doet hij onder andere door zich in te zetten voor de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ in Amsterdam.

Arie Boomsma: “Bij mijn programma ‘Over de Streep’ merk ik hoeveel invloed mantelzorg heeft op de levens van jongeren. Je kunt ze bewonderen om hun liefde en toewijding, maar ze missen natuurlijk ook veel dingen die anderen wel kunnen doen, omdat ze thuis veel meer verantwoordelijkheden en zorgen hebben. Het is goed om aandacht te besteden aan deze jonge helden.”

Schermafbeelding 2013-05-01 om 14.20.43
Voordat de ambassadeurs naar de scholen toe gaan, bereiden we ze voor in twee co-creatie bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten maken ze kennis met elkaar, leren ze hun verhaal voor een groep te delen en denken ze mee met de invulling van de talkshows en de website.
DSC04670
DSC04682

Viroen, ambassadeur: “Mijn moeder heeft vier herseninfarcten gehad, ze werd van de ene op de andere dag een compleet ander persoon. Mijn leven is sinds die dag enorm veranderd. Als ik met vrienden wil afspreken, dan moet ik dat minstens een week van tevoren weten. Omdat ik alles om de zorg van mijn moeder heen moet plannen.”
Yasmine, ambassadrice: “Ik ben blij dat ik mijn verhaal met andere jongeren kan delen, het helpt me veel om met lotgenoten contact te hebben.”

Van 27 t/m 31 mei is het zover. Dan gaan Arie en onze ambassadeurs naar de Amsterdamse scholen toe en proberen we zoveel mogelijk lokale en landelijke media-aandacht omtrent het thema jonge mantelzorgers te genereren. Na de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ staat een uitgebreid verslag op het YoungWorks Blog.
Voor vragen omtrent het project kunt u contact opnemen met Roxanne Hehakaija (adviseur) roxanne@youngworks.nl.

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.