Wat is geluk?

Marijke Bleijswijk


Geluk. Iedereen in mijn omgeving streeft het na, maar toch blijft het een ongrijpbaar en zeer persoonlijk fenomeen. Voor mij een reden om mijn scriptie te wijden aan dit onderwerp. Ik besloot onderzoek te doen naar hoogopgeleide stedelijke twintigers en geluk. Deze groep jongeren bevindt zich middenin de zoektocht naar dit ideaal. Met het vizier op de toekomst hebben zij een gezamenlijk doel: gelukkig worden.

Gaandeweg in mijn onderzoek ontdekte ik dat jongeren heel verschillend denken over wat hen gelukkig maakt en dat zij ook diverse strategieën hanteren om het te worden. Ik hield diepgaande huiskamerinterviews, voerde deskresearch uit en verdiepte me in het Mentality-model van Motivaction. Zo vond ik vele overeenkomsten maar ook veel verschillen rondom de visie en beleving van geluk. Deze inzichten vormde ik om tot vier geluks-mentaliteiten die inzichtelijk maken hoe jongeren aan het bereiken van geluk werken.

Fuck-it-mentaliteit – Geluk is ik-gericht; het is iets waar je zelf aan moet werken. Deze groep wil presteren tegenover iedereen, maar vooral tegenover zichzelf. De druk om gelukkig of succesvol te zijn komt dan ook vanuit henzelf. Ze werken of studeren vanuit een specifieke, vaak creatieve, passie en willen hierin uitblinken. De fuck-it-mentaliteit duikt vooral de kop op wanneer er ontevredenheid heerst over de huidige situatie. Ze besluiten dan om te breken met de dagelijkse sleur of het opgelegde systeem door vrije keuzes te maken. Zo zeggen ze hun baan op en beginnen zij een start-up. Of kiezen zij voor een onzeker bestaan door als backpacker rondom de wereld te reizen. Ze doen waar zij gelukkig van (hopen te) worden; de mening van hun omgeving of het heersende ideaalbeeld heeft dan ook weinig invloed op de leefstijl van deze twintigers. Ze streven naar een vrij, onafhankelijk en avontuurlijk leven, maar vinden het hierbinnen wel belangrijk om vanuit intrinsieke drijfveren succes te boeken.

Satisfactie-mentaliteit – Geluk beleef je samen; deze groep verkiest gedeeld geluk boven individualistisch geluk. Ze vinden het belangrijk om sociaal geaccepteerd te worden en ‘erbij te horen’. Geluk wordt dan ook vaak afgemeten aan het heersende ideaalbeeld. Deze groep is online zeer actief: via Snapchat en Instagram delen zij persoonlijke geluksmomenten, ook vindt hier de confrontatie met andermans geluk plaats. Wanneer het eigen geluk niet tipt aan het ideaalbeeld kan dit leiden tot een laag zelfbeeld en de drang om alles (nog) mooier en beter af te spiegelen naar de sociale omgeving. Deze groep heeft hoge ambities en ervaart geluk als gestelde doelen behaald zijn. Hard werken wisselen zij af door volop genieten en dit maakt deze groep tot de meest hedonistische. Ze streven naar een glansrijke carrière, maar verlangen stiekem nog veel meer naar de typische ‘couple goals’. Een sociaal, actief en liefdevol bestaan, dát is geluk.

Minded-mentaliteit – Geluk is iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent. De woorden succes en geluk spreekt deze groep in één adem uit. Succes is dan ook een belangrijke drijfveer en wordt ingezet in een breed perspectief: het gaat niet enkel over carrière maken, maar ook over persoonlijk talent. Binnen hun studie willen ze excelleren en op werkgebied streven zij naar uiterst goede arbeidsomstandigheden. In vrije uurtjes wordt er gewerkt aan persoonlijke projecten, zoals het schrijven van een boek of het ontwerpen van een innovatieve app. Deze groep handelt efficiënt, is gefocust en draagt zorg voor een optimale gezondheid. Technologische hulpmiddelen bieden hiervoor de tools. Een smartwatch wijst ze op voldoende lichaamsbeweging, de “focus-your-brain” afspeellijst op Spotify zorgt voor uiterste concentratie en een wake-up-light voorziet in een uitgerust gevoel. Deze groep is zich zeer bewust van zichzelf en de status die zij wil verwerven. Sociale contacten van deze groep hebben dan ook vaak een zelfde soort ‘status’. Geluk is: een succesvol, gezond en gebalanceerd leven.

Spirit-mentaliteit – Geluk is een staat van innerlijke balans. Door het grote scala aan prikkels en drukte binnen onze maatschappij heeft deze groep de behoefte om zichzelf – emotioneel – goed te verzorgen. Door middel van mindfulness wordt gezocht naar focus en rust. Op vaste dagen wordt de yogaschool bezocht en een meditatiesessie is vast onderdeel van het avondritueel. Tijdens collectieve avonden spreekt deze groep over levensbeschouwelijke thema’s, zoals het twintigersdillema in Felix Meritis. Negatieve emoties worden omgezet door middel van positief denken; zelfhulpboeken bieden hierin handvatten. Ze streven naar een veilige en harmonieuze omgeving en zijn bereid om zich hiervoor in te zetten. Zo werken zij vaak binnen de dienstverlening of leveren zij een maatschappelijke bijdrage door middel van vrijwilligerswerk. Ze denken niet in hokjes, maar vanuit de ziel. Op deze manier creëren zij verbinding, en vooral dát is voor hen geluk.

Marijke schreef de scriptie “Hoogopgeleide stedelijke twintigers in een geluksparadox” in het kader van haar studie International Lifestyle Studies bij Fontys.
Bewaren
Bewaren

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.