Tweederde van de tieners heeft een vervelende ervaring op internet gehad

Youngworks


YoungWorks onderzocht in opdracht van Digibewust de veiligheid van de internetomgeving van jongeren. Uit ons kwantitatieve onderzoek onder 410 jongeren en 232 ouders blijkt dat tweederde van de jongeren tussen de 12 en 16 jaar een vervelende ervaring op internet heeft gehad. Bijna de helft van de ondervraagde jongeren is ooit door onbekenden via internet benaderd. Twee op de tien is weleens gepest op social media.

83 procent van de ouders praat met hun kind over veilig internet, maar ze hebben vaak geen idee hoe lang hun kind op internet zit of wat er in de online wereld van hun kind gebeurt. Daarnaast onderschatten ouders hoe vaak hun kind iets vervelends meemaakt op internet. Zo weet 14 procent niet of zijn of haar kind wordt gepest op social media en weet één op de tien ouders niet of zijn of haar kind online bedreigd of gediscrimineerd wordt.
Meldknop.nl
Jongeren met vervelende ervaringen op internet kunnen terecht op de website Meldknop.nl. De site is een jaar geleden gelanceerd en inmiddels door vele ouders en kinderen bezocht. In opdracht van Digivaardig & Digibewust en Meldknop Kinderporno voerde YoungWorks in 2011 een verkennend onderzoek uit naar de hulp bij online problemen onder jongeren. Hieruit bleek dat twaalf- tot zestienjarigen behoefte hebben om online problemen te melden op een website. Daarna is tijdens groepsgesprekken de inhoud en vormgeving van de Meldknop.nl bepaald. In de laatste fase van het onderzoek is de website onder de doelgroep getest.

Safer Internet Day

Vandaag wordt tijdens de tiende editie van de Safer Internet Day in meer dan 70 landen in de wereld aandacht gevraagd voor veilig internetgebruik onder jongeren. Gedurende de dag staat het thema ‘Online Rights and Responsibilities’ centraal. De resultaten van ons onderzoek zullen daar vandaag ook besproken worden. Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren de verantwoordelijkheid voor een veilige internetomgeving bij de bedrijven achter de websites, de overheid, en in mindere mate bij henzelf leggen. Ouders spelen volgens jongeren hierbij in de meeste gevallen geen rol. Ouders dichten zichzelf hierbij wel een grote verantwoordelijkheid toe. Ook zij leggen de verantwoordelijkheid bij bedrijven neer die websites die hun kinderen bezoeken exploiteren.
Ook andere media besteden veel aandacht aan het onderwerp, zoals het NOS Journaal en het AD.

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.