Tweederde jongeren geïnteresseerd in cultuur

Youngworks


In het kader van het 50-jarig bestaan van culturele jongerenorganisatie CJP heeft YoungWorks in samenwerking met Motivaction een onderzoek uitgevoerd naar de interesse van jongeren voor cultuur. Hieruit blijkt dat een meerderheid (68%) van de jongeren cultuur toch wel interessant vindt. Op basis van de onderzoeksresultaten deelden YoungWorks en Motivaction jongeren in vier groepen in: de Geïnteresseerde Toeschouwer, de Ondernemende Cultuurfan, de Honkvaste Cultuurmijder en de Creatieve Entertainer. Deze groepen vormen samen het Cultureel Jongeren Profiel.
YoungWorks en Motivaction gingen in gesprek met tachtig jongeren over hun interesse en participatie in cultuur. Daarnaast ondervroegen ze nog eens duizend jongeren via een online vragenlijst. De jongeren waren in een leeftijd van 12 tot 24 jaar en hadden verschillende opleidingsniveaus: van vmbo tot universiteit. De groepen waarin de jongeren zijn ingedeeld onderscheiden zich op basis van interesse in cultuur en de mate waarin de jongere zelf aan cultuur doet. De resultaten van het onderzoek zijn 23 november gepresenteerd tijdens de jubileumviering in Amsterdam.
CJP-directeur Walter Groenen vindt het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar jongeren en cultuur.

“Voor de culturele sector is het ongelofelijk belangrijk dat we op basis van onderzoek en verkregen inzichten proberen nieuwe publieksgroepen te bereiken. We concurreren immers met andere vormen van vrijetijdsbestedingen en reken maar dat de game industrie of sport veel geld investeert in zulk soort onderzoek. Dit is een aanzet voor CJP om gezamenlijk met culturele instellingen verder de diepte in te gaan als het gaat om jongeren en cultuur.”

Op basis van de onderzoeksresultaten is het Cultureel Jongeren Profiel samengesteld. Interesse in cultuur en cultuurparticipatie wordt aan de hand van negen dimensies gemeten: intrinsieke interesse, drempelvrees, zelfexpressie en creatie, performanceangst, muziek als katalysator, sociale beleving, escapisme, algemene vorming en leergierigheid. Hierbij zijn intrinsieke interesse en zelfexpressie en creatie de belangrijkste motivaties. Deze motivaties dienen dan ook als basis voor het model.

Honkvaste Cultuurmijder (32% van de jongeren)
Deze groep jongeren is het minst geïnteresseerd in cultuur en zullen niet snel culturele activiteiten ondernemen. In deze groep bevinden zich voornamelijk laagopgeleide jongens met een smalle definitie van kunst en cultuur. Zij vinden zichzelf eigenlijk niet zo creatief en staan niet graag in de spotlight. Een culturele activiteit is voor hen vaak gelijk aan een sociale activiteit, zoals naar de bioscoop gaan of televisie kijken.

Jongen (19 jaar):“Bij een theater zit je in een zaal en dan moet je stilzitten. Je kunt niet op stop drukken of weglopen.”


Ondernemende Cultuurfan (22% van de jongeren)
De Ondernemende Cultuurfan staat eigenlijk lijnrecht tegenover de Honkvaste Cultuurmijder, aangezien deze jongere zich geen leven zonder cultuur kan voorstellen. De groep kenmerkt zich voornamelijk door hogeropgeleide vrouwen en zijn vaak uitwonende studenten. Zij nemen deel aan cultuur vanuit hun intrinsieke motivatie, maar cultuur heeft voor hen ook een sociaal doel. Verrijken, ontplooien en ontspannen zijn steekwoorden die bij de Ondernemende Cultuurfan passen. Zij vinden zichzelf daarnaast ook vrij creatief en staan graag in de spotlight.

Meisje (23 jaar): “Ik ben laatst naar een expositie geweest en toen werd ik helemaal geïnspireerd. Wat er allemaal mogelijk is met het werken met bepaalde materialen.”


Creatieve Entertainer (25% van de jongeren)
Creatieve Entertainers zijn vaak wat jonger, lager opgeleid en wonen nog thuis. De intrinsieke behoefte om deel te nemen aan cultuur hebben ze niet echt, maar ze zijn wel creatief, vooral met muziek of fotografie. Belangrijk hierbij is dat ze hun talent kunnen uiten. Culturele participatie zien zij, net als de Honkvaste Cultuurmijders, als een sociale activiteit. Uit zichzelf een theater bezoeken zullen Creatieve Entertainers niet snel doen, maar samen met vrienden of met school iets cultureels doen, vinden ze best leuk.

Jongen (15 jaar): “Ik ga soms naar concerten. Het is gewoon leuker dan thuis zitten. Het is leuker om met je vrienden weg te gaan, dat is spannender dan thuis zitten.”


Geïnteresseerde Toeschouwer (21% van de jongeren)
Jongeren in deze groep zijn vaak student en hoger opgeleid en hebben een intrinsieke interesse voor kunst en cultuur. Zij participeren in cultuur vanwege hun behoefte aan escapisme en vanuit hun algemene vorming. Geïnteresseerde Toeschouwers vinden cultuur dus best leuk, maar staan niet graag in de spotlights. Ze verliezen zichzelf liever in een boek.

Jongen (23 jaar): “Kunst en cultuur geeft je rust en voldoening omdat je iets hebt geleerd of ervaren. Je leven verandert er een beetje door.”


Inzicht in deze verschillende groepen jongeren kan de culturele sector inzicht bieden in hoe bepaalde groepen bereikt kunnen worden en hoe ze aantrekkelijk, toegankelijk en aansprekend kunnen zijn voor jongeren. Op deze manier kan het culturele aanbod afgestemd worden op verschillende groepen jongeren. Op dinsdag 7 februari 2012 organiseren CJP en YoungWorks de Clinic “Jongeren & Cultuur” op basis van open inschrijving. Daarin komt het Cultureel Jongeren Profiel uitgebreid aan de orde en wordt gezamenlijk nagedacht over de toepassing van het model voor uw praktijk. In samenspraak organiseren wij ook graag een clinic volledig afgestemd op uw wensen. Meer informatie over de mogelijkheden? Mail even naar evelien@youngworks.nl.

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.