Wat is…: Swag?

Youngworks


Misschien ben je het wel eens tegengekomen in je Twitter-timeline of in het nieuwsoverzicht van je Facebookaccount. Swag. Een woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt, maar wat betekent het eigenlijk?

Het viel Trendteamlid Rosa Maria al een tijdje op. Ze zag het woord ‘swag’ steeds vaker verschijnen op haar sociale netwerksites. Voor Youngworks verzamelde ze een aantal tweets vanuit haar timeline.
Swag is dus blijkbaar iets wat je hebt of bent. Dat kan van alles zijn, maar het komt er op neer dat je jezelf erg ‘cool’ vindt. De Urban Dictionary omschrijft het als volgt:
The way in which you carry yourself. Swag is made up of your overall confidence, style, and demeanor.  “I’m digging that tie dude, I like your swag”

Volgens een artikel in The Atlantic wordt het woord, afgeleid van ‘swagger’, voornamelijk door hiphopfans gebruikt. Sindsdien gebruiken verschillende mensen en groepen het: als strijdkreet van een basketbalteam, door de populaire rapgroep Odd Future en zelfs Justin Bieber gebruikt het woord regelmatig in zijn tweets. Het artikel beschrijft verschillende contexten waarin swag gebruikt kan worden. Swag is bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord, waar het stijl, zelfvertrouwen, triomf of macht kan betekenen. Als swag aan het einde van een zin staat, kan het ook dienen als versterking. Swag is ook een bijvoeglijk naamwoord, als in swagged-out, zoals in deze uitspraak: “Dean from sales and marketing always wears the most swagged-out penny loafers”. Ten slotte is het ook een werkwoord om iets te intensiveren, om iets beter of groter te maken.

Rosa Maria: “Ineens was dit woord er… Swag. En dan ook overal! Vrienden gebruiken het te pas en te onpas. Mijn Twitter tijdline loopt er van over. Swag! Swagging.. zelf heb ik er niks mee en vind ik het behoorlijk irritant. Waarom? Omdat het arrogantie en zelf verheerlijking uitdraagt.”

Een overdosis aan zelfvertrouwen? Een arrogante houding? Iets met je eigen stijl? Dat is nogal een globale beschrijving. Wel is het opvallend dat “#swag” steeds vaker expliciet geuit wordt via de aanwezige social media-kanalen. Nu we ongeveer weten in welke context swag wordt gebruikt, ontbreekt nog een duidelijke betekenis. Deze tweet bracht daar verheldering in.

Die massale zelfoverschatting en arrogantie zijn we al eerder, hetzij in een wat lichtere vorm, tegengekomen in verschillende onderzoeken naar bijvoorbeeld narcisme onder jongeren. De huidige generatie heeft een groot gevoel van eigenwaarde en geeft zelf aan dat ze bijzonder en belangrijk zijn. TNS Nipo deed in opdracht van de Volkskrant en de NCRV onderzoek (met een representatieve steekproef van 1300 Nederlanders) naar narcisme onder jongeren. Het blijkt dat bijna de helft van de jongeren tussen de 16 en 24 jaar zichzelf heel speciaal vindt, in tegenstelling tot slechts een kwart van de 55-plussers. In 2008 behaalden Amerikaanse jongeren bijna de maximale score op de Rosenberg Self-Esteem scale (35 van de 40 punten), die de eigenwaarde van een persoon meet. De schaal werd aangepast, omdat eigenwaarde anders niet meer gemeten kon worden, en er werd geconcludeerd dat de huidige generatie jongeren een hogere eigenwaarde heeft dan voorgaande generaties. Hoewel narcisme vaak met negatieve eigenschappen wordt vergeleken, zoals egoïsme, dominantie en gebrek aan inlevingsvermogen, kan het ook een gunstige uitwerking hebben. Narcistische mensen tonen namelijk meer initiatief, hebben meer doorzettingsvermogen en gaan doorgaans positief door het leven. Tel daarbij een grote dosis zelfvertrouwen en ambitie bij op en je hebt de kenmerkende eigenschappen van de prestatiegeneratie. Al dat zelfvertrouwen komt niet zomaar uit de lucht vallen. De herkomst ligt voor een groot gedeelte in de opvoeding. Zelfrespect is een belangrijk onderdeel van de opvoeding en ouders kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe fantastisch hun kind wel niet is.

Om terug te komen op swag, past dit woord en zijn betekenis in het beeld van de huidige generatie zelfverzekerde jongeren. Daarin kunnen jongeren soms ietwat doorslaan, want zoals Rosa Maria al aangaf wordt swag ook wel eens als zelfoverschatting en arrogantie geïnterpreteerd. Jongeren die zich bijvoorbeeld ergens te goed voor voelen, vinden dat ze ergens heel goed in zijn of vinden dat ze een geweldige stijl hebben, plaatsen dat expliciet op Twitter of Facebook. Nieuwe schoenen zijn swag, business class vliegen is swag en jezelf er aan herinneren dat je swag bent is ook swag. Het is een soort vorm van zelfpresentatie waarbij je jezelf op een soms wat overdreven manier als unieke en belangrijke persoonlijkheid wilt neerzetten en dat wilt delen met de hele wereld.

Die grote dosis zelfvertrouwen nemen jongeren ook mee als ze de arbeidsmarkt betreden. In het boek ‘De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de BV IK’ beschrijven de auteurs dat jongeren zelfverzekerd zijn, hoge eisen stellen en hoge verwachtingen hebben van hun baan en werkgever. Ze denken nu al over leiderschapskwaliteiten te beschikken en staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Werkgevers vind het lastig om met deze nieuwe werknemers om te gaan. Volgens de auteurs overschatten jongeren zichzelf, zijn ze materialistisch ingesteld, krijgen ze weinig tot geen sturing vanuit de opvoeding of onderwijs en hebben een narcistisch wereldbeeld.

De zelfoverschattende en arrogante betekenis van swag is één kant van het verhaal. Maar het hoeft natuurlijk niet alleen negatief te zijn. Het laten zien dat je over genoeg zelfvertrouwen beschikt kan ook een sterke eigenschap zijn, tenzij je het maar doseert. Het bijbehorende doorzettingsvermogen en de positieve kijk op het leven helpen jongeren van nu juist om te presteren en te bereiken wat ze graag willen zijn. Het neerzetten van een sterke en bijzondere persoonlijkheid is immers een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van die eigen, unieke identiteit waar jongeren zo druk mee bezig zijn.

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.