Steeds meer jongeren (willen) gaan ondernemen

Yvonne Van Sark


We hebben het al vaker als trend benoemd: ondernemen is aspirationeler geworden voor jongeren en steeds meer jongeren zetten deze stap. De nieuwste cijfers in de Global Enterpreneurship Monitor bevestigen deze trend. 13% van de jongeren tussen 18 en 24 is betrokken bij een recent gestarte onderneming en maar liefst 24% heeft plannen in die richting.

We schreven al vaker over het feit dat jongeren steeds meer willen ondernemen, over stipsters ofwel start-up hipsters en over projecten om jongeren in het onderwijs te enthousiasmeren voor ondernemerschap (zie hier). Cijfers van de Kamer van Koophandel laten al langer zien dat steeds meer jongeren tussen de 18 en 24, en ook onder de 18, zich inschrijven.

Geen CEO maar een start-up
In de Quote stond vorig jaar een artikel waarin men betoogde dat ook onder corpsleden ondernemen hot is. Ondernemer en oud-RSC’er Michiel Muller (Tango, Route Mobiel): ‘Het klopt dat de corpora traditioneel leveranciers van ceo’s waren. In de tijd dat ik studeerde was het echt een must om na je studie bij een bedrijf als Unilever of Shell aan de slag te gaan. Ondernemen was in die tijd eigenlijk niet echt een optie. Binnen het corps werden ondernemers toch een beetje gezien als tweedehandsautoverkopers: niet echt chic. Dat is totaal omgeslagen. Ondernemen is sexy geworden.’ (Quote, 18 september 2014).

TEA
CTCToRmWoAAsU0f.png_largeBinnen de Global Entrepreneurship Monitor kijkt men naar de Total early-stage Entrepreneurial Activity rate (ofwel TEA). Dit is het percentage van de beroepsbevolking dat actief betrokken is bij het starten of voeren van een onderneming die minder dan 3,5 jaar bestaat. Deze nam in 2014 toe van 9,3 naar 9,5%, en die stijging is volledig toe te schrijven aan een stijging in het aantal starters dat in 2014 bezig was met het opzetten van een onderneming. Deze TEA is in Nederland relatief hoog. Nederland neemt in 2014 de zesde plek in op de ranglijst van EU-landen. Ondernemerschap staat hier in een goed daglicht. Nederlanders zien bovengemiddeld vaak goede kansen om een eigen onderneming te starten (46% versus 35% in de EU) en hebben relatief weinig angst te zullen falen (39% versus 47% in de EU). Men ziet bovendien ook weer opvallend vaker kansen nu de economie weer aantrekt.

Steeds meer jongvolwassen ondernemers
Opvallend is met name dat de structuur van het Nederlandse ondernemerslandschap verandert. Jongvolwassenen zijn steeds meer actief betrokken bij ondernemerschap. De TEA in de leeftijdsgroep 18-24 heeft een forse groei doorgemaakt, van 8% naar 13%. Ook maken steeds meer jongvolwassenen plannen om als ondernemer aan de slag te gaan in deze groep: dit aandeel stijgt van 14% naar 24%. Zowel de TEA als de intenties zijn juist gekrompen in de leeftijdscategorie 25-34.

Global Entrepreneurship Monitor
De GEM is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar ondernemerschap onder de beroepsbevolking en wordt in meer dan zeven landen wereldwijd elke twee jaar uitgevoerd. Alle fasen van de ondernemerschapscyclus worden behandeld: van de benodigde vaardigheden via de daadwerkelijke start tot aan het eigendom van een onderneming. In Nederland voert Panteia het onderzoek uit, via een enquête onder 2.260 respondenten, die in mei – juli 2014 is afgenomen.
Meer weten over het onderzoek? Klik hier.

Download hier het Nederlandse rapport.

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.