Solliciteren als studievak voor een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt

Youngworks Trendteam


Aan een passende baan komen is voor een grote groep jongeren best lastig. Niet alleen door de crisis, maar ook omdat het starters soms aan sollicitatievaardigheden ontbreekt. Veel starters betreden de arbeidsmarkt met een keur aan vaardigheden, maar een goede sollicitatiebrief schrijven is nog best een kunst. Trendteamlid  Jeron vroeg zich af waarom scholen hier niet meer aandacht aan besteden.
YoungWorks
Goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan hangt natuurlijk niet alleen af van sollicitatiekwaliteiten. Door de crisis zit het banenzoekers ook niet echt mee. Met name allochtone jongeren ondervinden problemen bij het vinden van een passende baan. Vorige maand verscheen een artikel in Trouw over deze problematiek. Naast een jeugdwerkloosheidspercentage van 12 procent onder alle Nederlandse jongeren geeft het hogere percentage allochtone jongeren ook aan dat zij vaker thuis zitten dan hun autochtone leeftijdsgenoten nadat ze zijn afgestudeerd. Het percentage steeg van 22 naar 29 procent in een jaar tijd.
Naast stage lopen of via een bijbaan relevante werkervaring op doen is een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt belangrijk om te slagen in het (snel) vinden van een passende baan. Maar dit is niet voor iedere student haalbaar, zeker niet wanneer de langstudeerboete boven het hoofd hangt. En wanneer de studie dan is afgerond, is het opeens best lastig om een goede sollicitatiebrief te schrijven waarmee je opvalt tussen al die honderden sollicitanten die zich aanmelden voor die perfecte startersfunctie. Om dan via de onderwijsinstelling alvast vaardigheden te leren die goed van pas kunnen komen later op de arbeidsmarkt, is dan meer dan welkom voor toekomstige starters.
In een opinie-artikel in Trouw, waar ons Trendteamlid Jeron naar verwijst, wordt uiteengezet hoe belangrijk het is om studenten al op school voor te bereiden op het wel en wee van solliciteren. In de meeste gevallen is het de student zelf die het voortouw moet nemen om meer informatie te krijgen over solliciteren of achter sollicitatietrainingen aan moet gaan. Dat blijkt ook uit de eigen ervaring van Jeron. Op zijn onderwijsinstelling kunnen studenten een programma volgen, maar daar is weinig extra informatie over beschikbaar. Bovendien moeten studenten er zelf achter komen dat een dergelijk programma bestaat. Dat vind hij best raar, aangezien een hele hoop studenten banen mislopen door een zwakke sollicitatiebrief te sturen omdat ze gewoonweg niet over de kwaliteiten beschikken.
Jeron: “Persoonlijk vind ik dat vooral het hoger onderwijs in Nederland nog steeds de plank misslaat en jongeren te weinig stimuleert en begeleid voor de arbeidsmarkt. Op mijn school kan ik hier wel programma’s voor volgen, maar daar ben ik achter gekomen toen ik er specifiek naar had gevraagd. In tijden waarin het nog steeds slecht gaat met de arbeidsmarkt en de jongeren werkloosheid hoog is, vind ik dat je als onderwijsinstelling hier al vanaf het begin van een opleiding aandacht aan moet besteden. Ik vind dat het vanzelfsprekend moet zijn dat een onderwijsinstelling ook zorg draagt voor wat je naar een opleiding wil doen en je hier gedurende de opleiding in begeleid.”
Ook in het opiniestuk in Trouw wordt gepleit voor een betere samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Disclaimer Back to top