Rabobank Randmeren werkt samen met jongeren aan visie op dienstverlening

Youngworks


De afgelopen jaren was het een slagveld in de financiële ­sector. De bankensector kreeg een optater van jewelste. ­Ontslagen, bezuinigingen, ­steunoperaties, nationalisaties en terugbetalingen zorgden voor het slechtste imago van de sector ooit. De Rabobank vindt het belangrijk te weten of en zo ja, hoe jongeren beïnvloed zijn door deze ontwikkelingen en wat de beste rol is van de bank in het leven van jongeren.
Rabo
Rabobank Randmeren wil ook in de toekomst een gesprekspartner voor jongeren zijn en ontwikkelt daarom met jongeren een visie op haar relatie met en dienstverlening voor jongeren in de regio. YoungWorks is gevraagd dit proces concreet vorm te geven.
Imago
De Rabobank heeft het beste imago van alle bedrijven in Nederland, aldus MT magazine. Volgens het blad zijn de belangrijkste redenen voor deze eerste plaats de extreme stabiliteit van het imago van de bank en de kernwaarden die de bank hanteert. De Rabobank heeft respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid als fundamenten van haar bestaan benoemd.
Al eerder benoemde Pieter Moerland, topman van de bank, het feit dat de Rabobank een coöperatie is en verbindingen met de samenleving heeft als belangrijkste sleutel voor het succes. Is dit Rabobank DNA ook voor jongeren van belang? En, zo ja,op welke manier?

Praten met in plaats van praten over
Om dit uit te zoeken wil Rabobank Randmeren de dialoog aangaan met jongeren. Die dialoog wordt de basis van waaruit de bank verder gaat bouwen aan haar visie. Rabobank Randmeren wil graag met jongeren praten en niet over jongeren. En daar zijn wij het natuurlijk van harte mee eens. Wij zien jongeren in ons werk niet als doelgroep, maar als partner. Al eerder schreven wij over de jeugdige manier van denken, die kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe concepten en het zoeken naar oplossingen voor problemen.
Het begint daarom met het betrekken van jongeren als partner bij het ontwikkelen van strategie en visie. Juist bij deze doelgroep is betrokkenheid belangrijk: enerzijds omdat jongeren expert zijn over hun eigen belevingswereld, anderzijds omdat jongeren diensten waar jongeren aan hebben meegewerkt betrouwbaarder vinden.
Co-creatie
Samen met jongeren afkomstig uit het werkgebied van de bank (Bunschoten, Ermelo, Putten, Harderwijk, Nijkerk) gaan we in een aantal stappen op zoek naar bewuste en onbewuste behoeften ten aanzien van een bank in het algemeen en de Rabobank in het bijzonder.
Ter voorbereiding interviewen jongeren hun leeftijdsgenoten over de (Rabo)bank: wat zijn hun associaties, wat zijn hun ervaringen en welke rol zou een bank kunnen spelen? In een vervolgsessie werken jongeren en bankmedewerkers in afwisselende creatieve werkvormen samen. Er is in deze samenwerking geen hiërarchie: iedere deelnemer brengt zijn/haar expertise in en samen leidt dat tot een resultaat. Zo’n bottom-up aanpak zoals Rabobank Randmeren kiest geeft inzicht, is betekenisvol en bovendien effectief.
Met dit traject bereidt Rabobank Randmeren zich goed voor op de toekomst en doet haar naam als coöperatie met recht eer aan!

Disclaimer Back to top