Onderwijstrend #1: Device in de klas

Youngworks


Van middelbare school tot universiteit; elke dag zijn jonge mensen bezig met hun ontwikkeling en hun toekomst. Om al deze jongeren blijvend te enthousiasmeren en te motiveren houdt Michiel Stadhouders je elke maand op de hoogte van de trends in onderwijsland. Het onderwijs is namelijk continu in beweging. Naast een heldere omschrijving van de trend biedt deze rubriek nuttige handvatten en inspirerende voorbeelden voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is.
Een online les via het digibord in de klas, de iPad ter vervanging van het tekstboek en het gebruik van Twitter om leerlingen een stem te geven. Het is niet meer de vraag of scholen ICT-toepassingen in de klas gaan gebruiken, maar hoe ze dat doen. Hoewel een aantal scholen nog sceptisch is, ervaart een toenemend aantal scholen toch de meerwaarde van ICT voor leren. In de onderwijstrend van september zoomt Michiel Stadhouders in op het gebruik van een device in de klas en bespreekt hij succesvolle voorbeelden uit de praktijk.
YoungWorks
Waar eerder het gebruik van smartphones en laptops in de klas als afleiding werd gezien, zien steeds meer scholen ook de kansen om jongeren te binden en te boeien met ICT. Met name de positieve effecten van het gebruik van een device (apparaat dat gebruikers toegang geeft tot internet, zoals een smartphone, iPad of laptop) in de klas trekt steeds meer scholen over de ‘digitale’ streep. Naast een aantal vooroplopende scholen zien we ook veel scholen die nog druk bezig zijn met de voorwaarden voor de inzet van ICT. Gelukkig zijn steeds meer scholen positiever over de mogelijkheden van de digitaliserende wereld.
Van krijtje naar touchscreen
Trends in onderwijs verlopen over het algemeen erg langzaam. De PC in de klas is daar een goed voorbeeld van. Een traditioneel klaslokaal met slechts één computer, die alleen beschikbaar was voor de docent. Anno 2012 gebruiken veel scholen het digibord. Dit digibord kwam al rond 1992 in Canada op de markt en heeft dus een lange weg afgelegd eer het in de Nederlandse klaslokalen gemeengoed werd. Het welbekende krijtje wordt langzaam vervangen door de hand. Zo zijn er in Nederland ruim 70 scholen die via de Digitale Klas interactief lesgeven via het digitale schoolbord. Middels dit initiatief worden lessen eenvoudig en levendiger gemaakt met video, audio, beeldmateriaal of interactieve oefeningen.
Van tekstboek naar iPad
Ook een ander klassiek onderwijsinstrument, het lesboek, ondervindt hevige concurrentie. Scholen schaffen vaker een laptop of iPad voor hun leerlingen aan. Met name de iPad rukt op in onderwijsland. De laatste kwartaalcijfers van Apple laten zien dat van de 17 miljoen verkochte iPads (wereldwijd) er één miljoen stuks voor onderwijsdoeleinden zijn aangeschaft. Misschien wel het meest in het oog springende voorbeeld hierbij is O4NT (Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd). Dit initiatief wil zogenaamde Steve Jobs-scholen in Nederland van de grond krijgen en zo het onderwijs fundamenteel anders inrichten. Voor bestaande scholen in Nederland is er inmiddels zelfs een heuse ‘Mac Scholen Groep’. Dit platform van negen scholen wisselt ervaringen uit op het gebied van informatietechnologie. Een van de deelnemende scholen is het Stad & Esch in Meppel, een vooruitstrevende school als het gaat om de inzet van ICT in het onderwijs. Op ’t R@velijn in Steenbergen komen dit jaar al alle brugklassers naar school met een tablet.
Er wordt kortom meer geëxperimenteerd met dergelijke toepassingen doordat de technologie steeds beter en gebruiksvriendelijker wordt. Overigens is de Nederlandse student zelf nog niet overtuigd van de meerwaarde; zeventig procent van hen leert nog liever van papier dan van een digitaal apparaat.
BYOD
Wanneer je in plaats van een tekstboek een iPad gebruikt, bestaat het risico dat het type device binnen de kortste keren achterhaald is. Omdat scholen willen voorkomen dat één device leidend is, zien we dat vaker gekeken wordt naar het zogenaamde Bring Your Own Device of ‘Bring Your Own Technology’ (BYOD/BYOT) principe. Hierbij nemen gebruikers hun eigen ICT mee. Omdat software en ICT-toepassingen zo snel gaan, kan het handiger zijn om als leerling je eigen device mee naar school te nemen. Dat betekent dat de leerling zelf kan bepalen welk apparaat wordt aangeschaft. Het St.-Canisius in Tubbergen en Almelo is een school die op een doordachte manier vanuit dit concept werkt. Het is geen concept wat je in korte tijd ontwikkelt en het heeft zeker risico’s, maar het biedt veel kansen om je onderwijs anders in te richten. Scholen doen er goed aan zich eens in deze materie te verdiepen.
Social media in de klas
Devices in de klas, zoals bijvoorbeeld smartphones, zijn apparaten waar scholen een moeizame relatie mee hebben. Een smartphone of laptop in de klas wordt gezien als een bron van afleiding voor jongeren en daarmee voor docenten lastig om mee om te gaan. Scholen denken al snel in het kader van bedreigingen, zoals digitaal spieken, of chatten in de klas. Dit heeft vooral te maken met het feit dat door deze devices, die inmiddels verweven zijn met het leven van jongeren, nooit positief worden ingezet in de les. Gelukkig zijn er steeds meer scholen die ook de kansen willen benutten.
Er zijn op dit moment veel individuele docenten en scholen die experimenteren met de inzet van bijvoorbeeld social media in de klas. Mooie voorbeelden die in het oog springen zijn Jelmer Evers op UniC in Utrecht, Frans Droog op het Wolfert Lyceum in Bergschenhoek en Dick van der Wateren op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Het eerder genoemde Stad en Esch gebruikt Twitter om huiswerkvragen te stellen aan de leraar met het twitterspreekuur. Via Glogster is het mogelijk om samen met je leerlingen een digitale poster te maken, waarbij je heel handig filmpjes en afbeeldingen van het wereldwijde web kunt integreren. Met Storify kunnen leerlingen zelf een verhaal over een bepaald onderwerp samenstellen en dat met anderen delen. En met Mentimeter kun je middels peilingen in de klas veel verschillende leerlingen aan het woord laten en kijken hoe ze over bepaalde onderwerpen denken. Kortom; het device in de klas biedt enorme kansen om jongeren te binden en te boeien!

Veel scholen zijn al lange tijd bezig met een positieve benadering van de inzet van ICT in het onderwijs. Er zijn talloze voorbeelden te noemen. Toch is er ook een groot gedeelte dat nog behoorlijk achterloopt als het gaat om bovengenoemde punten. Het is dan ook de uitdaging om ook die scholen mee te krijgen. Met bovengenoemde voorbeelden kunnen deze scholen in ieder geval al wat inspiratie op doen bij andere scholen die al actief bezig zijn met dit thema.
Deze reeks van artikelen is nadrukkelijk bedoelt om te inspireren. Ken je inspirerende voorbeelden van scholen of docenten die je wilt delen? Wil je reageren op deze onderwijstrend? Zie je het als kans of bedreiging? Laat het weten via ons blog door hieronder via Facebook te reageren! Via Twitter mag natuurlijk ook.

Op 17 oktober verschijnt Onderwijstrend #2: Flipping the Classroom

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.