Motivatie bepaalt studiesucces

Yvonne Van Sark


Er is momenteel veel aandacht voor het verbeteren van studiesucces. Arbeidspsycholoog Rutger Kappe promoveerde 29 november aan de VU op een studie die laat zien dat motivatie voor studiesucces dubbel zo belangrijk is als intelligentie.
Kappe onderzocht leerprestaties en persoonlijkheidskenmerken bij 148 studenten van de studie Human Resource Management aan Hogeschool INholland. Hij volgde deze studenten van het begin van hun studie tot aan het begin van hun carrière. Zo kon hij ook kijken naar startsalarissen en salarisgroei zodra deze studenten actief waren op de arbeidsmarkt. In zijn proefschrift Determinants of success: a longitudinal study in higher professional education’ (PDF) deelt hij zijn bevindingen.
In zijn studie relateert Kappe verschillende elementen aan de prestaties van de studenten. Zo keek hij naar het IQ, maar ook naar karaktereigenschappen. Voor dat laatste nam hij de Big Five-test af. In deze test wordt iemands karakter in grote lijnen bepaald op basis van vijf eigenschappen, zoals de mate van extraversie, goedaardigheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en creativiteit. Kappe keek ook naar verschillende ambitie- en motivatiefactoren en naar leerstijlen. Wat kwam er uit zijn onderzoek zoal naar voren?

  • Er is een relatie tussen intelligentie en studiesucces. Intelligentere studenten presteren simpel gezegd beter. Deze relatie is echter niet zeer groot.
  • Karaktertrekken hebben juist een veel grotere invloed. Vooral de eigenschap ‘conscientiousness’ is invloedrijk. Consciëntieuze mensen hebben volgens Kappe meer doorzettingsvermogen en zijn beter georganiseerd dan anderen.
  • Intrinsieke motivatie is ook van invloed op prestaties, maar correleert volgens Kappe sterk met consciëntieus zijn. Beide stimuleren dat iemand zich op een vasthoudende manier ergens goed in wordt.
  • Kappe vond opvallend genoeg geen relatie tussen leerstijlen en studieprestaties. Hij concludeert: “This casts doubt on the importance of learning styles for academic achievement, contrary to the believe of many teachers and scholars.”

Samenvattend stelt Kappe: “This  means  that  intelligent, eager, disciplined, and hardworking students obtain the best grades.” Volgens hem onderschatten studenten en docenten, maar ook toekomstige werkgevers, het belang van eigenschappen. En àls ze er naar kijken, letten ze niet altijd op de meest belangrijke eigenschappen. Werkgevers en selectiebureau’s letten bij hun zoektocht naar nieuwe werknemers vooral op extraverte eigenschappen, zoals uitbundigheid en durf. Extraverte kandidaten maken meer kans op een baan en krijgen een hoger startsalaris, terwijl introverte werknemers het niet slechter doen in hun loopbaan. Volgens Kappe lopen werkgevers op deze manier veel interessante mensen mis; de wat meer introverte jongeren.
Kappe pleit vooral voor meer aandacht voor motivatie en zelfdiscipline. Werkgevers, maar ook onderwijsinstellingen, zouden op basis van die eigenschappen betere kandidaten kunnen selecteren voor de beschikbare banen of studieplekken. Kappe zegt verder dat zelfbewustzijn in het onderwijs heel goed aan te leren is. Besteed meer aandacht aan elementen als timemanagement en andere manieren om het werk goed te organiseren. Daarmee geeft hij ook een positief verhaal: belangrijke bepalende factoren kun je heel bewust ontwikkelen.
Ook kraakt hij een kritische noot over de vele groepsopdrachten in het hoger onderwijs: “When curious, open minded students underperform in team projects one wonders if the project deadlines tend to become the main objective of students, rather than discussing and learning with and from each other.” Kappe pleit voor meer individueel en maatwerkgericht onderwijs. Hij eindigt met: “Students, counsellors, teachers and managers need to be educated on what factors are related to academic and career success. All involved can use this knowledge to increase their chances of success.”
Kortom: interessante kost voor docenten, onderwijsmanagers, maar ook professionals uit de HR-wereld. Letten we wel op de goede aspecten? En stimuleren we de juiste zaken? Gezien de recente aandacht voor excellentie zijn dit hele relevante vragen.

Disclaimer Back to top