Meldknop voor problemen op internet

Youngworks


Generatie Einstein, Digital Natives, Generatie Z… Hoe je ze ook wilt noemen, de tieners van nu zijn opgegroeid in een wereld waarin communicatie en contact centraal staat. De online wereld is inmiddels zo geïntegreerd in het dagelijkse leven van jongeren dat het zich voor een groot gedeelte ook online afspeelt. Eén van de gevolgen van deze vergaande integratie van de echte en de virtuele wereld, is dat jongeren steeds vaker met ‘real-life’-problemen in een digitale omgeving te maken hebben.
Meldknop
Naast de reeds ‘bekende’ problemen als pesten, schelden, bedreiging en manipulatie, brengt de opkomst van de virtuele wereld weer geheel nieuwe problemen met zich mee. Hierbij kan gedacht worden aan problemen die gerelateerd zijn aan webcam gebruik of het misbruiken van persoonsgegevens die online staan. ‘Bezemen‘ is hier een voorbeeld van. Dat jongeren regelmatig tegen deze problemen aanlopen, blijkt ook uit eerder uitgevoerd onderzoek van SCP. Resultaten uit dit onderzoek wijzen ook uit dat jongeren niet altijd vaardig genoeg zijn om te kunnen omgaan met deze problemen. Reden genoeg om hier wat aan te doen.
Het Meldpunt kinderpornografie op internet, de politie, het Meldpunt Discriminatie en de Kindertelefoon hebben daarom hun krachten gebundeld om het voor jongeren laagdrempeliger en overzichtelijker te maken om direct terecht te kunnen met hun problemen op internet. Het gaat hierbij om melding te maken van een probleem, te praten over problemen en aangifte te doen. Tijdens het symposium ”Kinderen, Seks en Internet” (dinsdag 7 februari in Scheveningen) lanceerde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie samen met enkele jongeren de website Meldknop.nl. Via Meldknop.nl kunnen jongeren tussen 11 en 16 jaar nu informatie, hulp en advies krijgen wanneer zij iets vervelends meemaken op internet. De online meldknop is te vinden op sites waar veel jongeren komen, zoals Habbo. Ook is er een plug-in versie voor webbrowsers. De knop moet dan worden gedownload en geïnstalleerd. Na installatie is de knop op alle websites beschikbaar.
Uiteraard werden de toekomstige potentiële gebruikers betrokken bij de totstandkoming van de meldknop. Door middel van kwalitatief onderzoek door YoungWorks hebben jongeren input gegeven voor zowel de inhoud als de uiteindelijke vormgeving van de website.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met: Kasimir Vermeulen 020-419 98 40/ kasimir@youngworks.nl

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.