Mannen voor de klas: voor ieder kind een rolmodel

Youngworks


Op 7 november a.s. worden drie basisscholen in het land volledig ‘overgenomen’ door aanstormende, mannelijke leerkrachten. Op deze dag organiseren drie Pabo’s in samenwerking met het ministerie van OCW de MANNEN VOOR DE KLAS-dag: 45 mannelijke Pabo-studenten en 45 ambitieuze havo- en vwo-jongens verzorgen die dag alle lessen op drie basisscholen.

Het project
Mannelijke leerkrachten zijn schaars in het primair onderwijs. Bij 85% van de kinderen staat er een juf voor de klas. Dit is geen juiste afspiegeling van de samenleving en kinderen missen hierdoor mannelijke rolmodellen die hun ook tot voorbeeld dienen. Samen met potentiële studenten (havo-, vwo- en mbo-jongens) ontdekken we wat er nodig is om het werken in het primair onderwijs voor hen aantrekkelijker te maken. De mannelijke scholieren gaan op onderzoek uit door op bezoek te gaan bij de Pabo’s, vervolgens zelf les te geven op een basisschool en hun ervaringen te delen met de Pabo’s, de basisscholen en het ministerie van OCW in een talkshow.
MANNEN VOOR DE KLAS in drie stappen
Stap1: Pabostudent en scholieren bereiden zich voor
De drie participerende Pabo’s leveren elk 15 mannelijke  studenten die gekoppeld worden aan ambitieuze mannelijke havo-, vwo- en mbo-scholieren. De week voor Mannendag ontvangen de Pabo’s deze scholieren. De leerlingen maken kennis met de lerarenopleiding, worden rondgeleid en gekoppeld aan een mannelijke student. Zij vormen duo’s gedurende dit project.
Stap 2: MANNEN VOOR DE KLAS-dag
De duo’s bereiden lessen voor en geven op 7 november samen de lessen aan een basisschoolgroep. Op drie verschillende basisscholen in Nederland, in Scheveningen, Zwolle en Utrecht, zullen deze lessen worden verzorgd.
Stap 3: Ervaring wordt gedeeld in de Pabo talkshow
Een paar dagen na de MANNEN VOOR DE KLAS-dag (op 10 november) vindt de eerste van drie Pabo-talkshows plaats. Een bijeenkomst waarin de leerlingen en studenten hun ervaringen delen met andere studenten, experts en beleidsmakers. Uiteindelijk resulteert dit in een ‘aanvalsplan’ voor de Pabo’s, dat wordt samengesteld uit bijdragen van alle betrokkenen: leerlingen, studenten, Pabo’s, PO’s, beleidsmakers en experts.

De aftrap

Op maandag 7 november 2011 nemen deze 36 Inholland Pabostudenten en havo-, vwo- en mbo-scholieren de Willem de Zwijgerschool in Scheveningen over en verzorgen die dag lessen aan de kinderen. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor het gegeven dat er te weinig mannen werken in het basisonderwijs.

Pabo Inholland Den Haag
Vrijdag 28 oktober jl. was het zo ver: de kick-off van Mannen voor de klas op de Pabo Inholland in Den Haag. Vijftien gepassioneerde jonge mannen afkomstig van het mbo, de havo en het vwo werden gekoppeld aan eenentwintig mannelijke Pabo studenten. Samen bereiden zij in groepjes hun beste les voor die zij geven op 7 november: de dag dat ze met elkaar basisschool Willem de Zwijger in Scheveningen ‘overnemen’ en ervaren hoe het is om als man les te geven aan kinderen in het basisonderwijs.
De dag stond in het teken van kennis maken, elkaar inspireren en inhoudelijk een les voorbereiden. Na een welkomstwoord van Nelly van der Lans (opleidingsmanager van Pabo Inholland Den Haag) sprak Henno Oldenbeuving van YoungWorks over de noodzaak van dit project. Mannelijke leerkrachten zijn schaars in het primair onderwijs en de vraag voor mannelijke rolmodellen is groot. Daarom het project Mannen voor de klas!
Vervolgens sprak Maarten Pronk, opleidingsdocent van de Pabo, over de beweegredenen van de Pabo om deel te nemen aan het project. Maarten onderstreepte het probleem van een te kort aan mannelijke leerkrachten in het basisonderwijs en maakte aan de hand van sprekende voorbeelden en recente onderzoeksresultaten duidelijk dat verandering in het Onderwijs nodig is. Niet alleen staan de basisscholen in Nederland maar ook de Pabo opleidingen te springen om meer mannen.
Daarna was het tijd voor de groepsindeling van de 36 mannen! Vijftien mannelijke VO-leerlingen werden gekoppeld aan eenentwintig mannelijke Pabostudenten, maximaal 2 a 3 mannen per groep. Vervolgens gingen de mannen uiteen om nader kennis met elkaar te maken en samen een les voor te bereiden. De sfeer was uitstekend en iedereen werkte hard. Aan de hand van een lesvoorbereidingsformulier en persoonlijke ondersteuning van Maarten Pronk en Nelly van der Lans bedachten de mannen hun beste les. Na ruim een uur verzamelden iedereen zich weer in de serre om met elkaar ervaringen te delen en de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.
Vijf enthousiaste VO-leerlingen meldden zich aan als social media reporter. Zij gaan de komende twee weken verslag doen van hun ervaringen op de Pabo en de basisschool. Om te zien hoe ze het project ervaren, blijf op de hoogte van Mannen voor de klas via Facebook, Twitter (#mannenvoordeklas) of hun eigen website: mannenvoordeklas.nu

Foto’s: Derk Zijlker

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.