LEREN & ICT- wat werkt in de les?

Youngworks


Iedere twee weken deelt Michel van Ast, adviseur, docent en onderwijsfanaat, zijn ervaringen met werkvormen, tools en apps die het leren van leerlingen versterken. Gericht op een didactische inzet van ICT. Gericht op wat werkt in de les.
_-Blok-5
Voorkennis activeren met AnswerGarden
De scholen in het zuiden van Nederland zijn weer begonnen. De komende weken volgen noord en midden Nederland. Veel leraren zijn echter al eerder gestart. Er moet al van alles gebeuren voordat de leerlingen komen en het is belangrijk als leraar om een goede start te maken. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor een nieuw schooljaar, maar in feite voor iedere les. Marzano verwijst in zijn boek ‘Wat werkt in de klas’ naar diverse onderzoeken die aantonen dat het activeren van voorkennis voor alle typen van leren erg belangrijk is. Hij stelt zelfs dat het behoort tot de kern van leren.
Omdat ik het belangrijk vind om te variëren in mijn lessen en trainingen ben ik voortdurend op zoek naar nieuwe werkvormen en tools. Bijvoorbeeld voor het activeren van voorkennis. In die zoektocht kwam ik bij toeval op AnswerGarden. Het is een prachtige tool die een korte werkvorm van slechts enkele minuten ondersteunt en uitstekend geschikt is om een klassengesprek over een nieuw onderwerp te starten.
Voorbeeld
Je start met een nieuw onderwerp, als voorbeeld nemen we de term ‘wellness’. Wat je boven tafel wilt krijgen, is welke associaties leerlingen bij dat woord hebben en wat ze er eventueel al van weten. In AnswerGarden krijgen leerlingen de mogelijkheid om alles waar ze aan denken bij – in dit geval – wellness in te vullen. Woord voor woord. Op hun smartphone, tablet of laptop. Als leraar kun je vervolgens een ‘woordwolk’ tevoorschijn toveren waarin de woorden die vaker genoemd werden groter worden afgebeeld. Een extra functionaliteit in AnswerGarden, waar ik heel blij van word, is het exporteren naar Tagxedo. Dat levert een prachtige ‘praatplaat’ op!
 
taxedo
Handleiding
Als je zelf aan de slag wilt met AnswerGarden, klik dan hier voor een handleiding.
YoungWorks Academy
De YoungWorks Academy geeft dagelijks praktische trainingen en workshops over LEREN & ICT. De trainingen en workshops zijn ervaringsgericht, activerend en bieden leraren concrete handvatten voor het direct inzetten van ICT in de les, op een didactisch verantwoorde en sterke manier. Klik hier voor meer informatie.
Michel van Ast
Michel van Ast werkt als senior adviseur/trainer bij de YoungWorks Academy en is vooral actief op het thema ‘didactiek en ICT’. Hij geeft lezingen en workshops, adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen en traint en coacht docenten die technologie willen inzetten in hun eigen klas. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor onderwijsbladen als Vives en COS.

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.