Jongeren en de vluchtelingenstroom

Marijke Bleijswijk


Hoe denken jongeren over de vluchtelingenstroom waar Nederland en Europa mee kampt? Welke twijfels hebben ze, en welke oplossingen zien ze? 

“As a unity we can start the effect of a ripple. Like a rock in the water, taking it one step further. A movement that will become effective. Giving these people hope, for a better perspective.”

Met deze woorden sluit de 21-jarige Spoken Word Artist David Reitsma zijn performance over de vluchtelingenproblematiek af. Zijn statement is duidelijk: we moeten samen zoeken naar oplossingen om de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. “Als mensheid hebben we al zoveel bereikt, waarom zou dit probleem dan te groot zijn? We kunnen onze schouders eronder zetten en deze mensen hoop geven voor een betere toekomst,” laat David tijdens een interview aan Youngworks weten. Deze positieve en oplossingsgerichte houding is kenmerkend voor steeds meer Nederlandse jongeren.

Nu de vluchtelingen relatief dichtbij komen, zien wij steeds vaker dat jongeren in beweging komen. Door het hele land starten jongeren verschillende initiatieven om iets te kunnen betekenen voor de vluchtelingen. Van het inzamelen van spullen tot een simpele activiteit als voetballen met je leeftijdsgenootjes uit de crisisopvang, zoals jongeren in Pijnacker besloten. Op deze manier konden de Nederlandse jongeren de gevluchte jongeren een hart onder de riem steken en ze een gevoel van acceptatie laten ervaren.

In heel Nederland verzamelen jongeren massaal kleding, schoenen en andere spullen in om te overhandigen aan de vluchtelingen. Zes Amsterdamse studenten verzamelden maar liefst 21.000 welkomstpakketten om te verdelen over opvangcentra in Nederland (zie hier). De persoonlijke noot van de pakketjes moet de vluchtelingen een warm welkom geven.
De 19-jarige Fabriella en 20-jarige Dave uit Purmerend verzonnen het concept “I’m going home”. Het doel van dit concept is jongeren helpen om een mooie bijdrage te leveren aan vluchtelingen. Aan het eind van dit jaar zullen ze o.a. een 15+ feest organiseren om geld op te halen.

Met zoveel mensen die hun handen uit de mouwen willen steken en zoveel initiatieven, raak je soms het overzicht kwijt. Hiervoor bedacht student Emin Kececi een oplossing. Met zijn platform ‘Welkom in mijn Achtertuin’ maakt hij alle initiatieven en acties overzichtelijk. Hulpverleners worden met elkaar in verbinding gebracht en zodoende wordt het voor vrijwilligers makkelijker om te kiezen waar zij willen helpen.

De huidige jongerengeneratie kenmerkt zich door hun internationale oriëntatie; veel jongeren ontwikkelen zich buiten onze grenzen. Ook tijdens de vluchtelingencrisis zijn jongeren niet bang om internationaal te werk te gaan. Vijf studenten richtten ‘VluchtKonvooi’ op. Dit is een initiatief om vluchtelingen te helpen tijdens de lange reis die ze vaak moeten afleggen. De Nederlandse jongeren reden met busjes door Hongarije om vluchtelingen over te brengen naar Oostenrijk.

Aileen van Leeuwen wil graag haar stem laten horen als VN-jongerenvertegenwoordiger. Haar campagne is helemaal gebaseerd op de huidige vluchtelingenproblematiek. “Wat mij opvalt, en waarschijnlijk ons allemaal, is de huidige weerstand tegen de komst van vluchtelingen naar Nederland. Ik wil jongeren die opgegroeid zijn in Nederland en gevluchte jongeren samenbrengen om meer begrip te kweken en te werken aan een voorspoedige toekomst voor iedereen. Mijn standpunt is dan ook: “Vlucht niet voor vluchtelingen!” vertelt Aileen in een interview aan Vluchtelingenwerk. 

Ook twijfels
Terwijl veel jongeren hun handen uit de mouwen steken, zijn er ook jongeren die minder blij zijn met de komst van de vluchtelingen. Wanneer er ineens een grote groep vluchtelingen in je dorp arriveert en dit het gesprek van de dag is, dan heeft dat natuurlijk behoorlijk wat impact. Soms slaat dit negatief uit. Bij sommige conflicten waren ook Nederlandse jongeren betrokken. O.a. in Duiven gingen jongeren de straat op toen er een groep vluchtelingen arriveerde. Dat jongeren zich onzeker voelen over de situatie is heel begrijpelijk. Via social media en het nieuws worden zij continu geconfronteerd met de oorlog in het Midden-Oosten en de vluchtelingenproblematiek. Op internet voeren jongeren flinke discussies over de komst van de vluchtelingen. Vooral op deze foto werd veel gereageerd.

Afb. 2. Een vrouw en een meisje met een duidelijk statement..
Afb. 3. Een reactie op dit statement.

Het is opvallend dat de vluchtelingenproblematiek zoveel teweegbrengt onder jongeren. Voor veel andere maatschappelijke thema’s, zoals klimaatverandering, zijn zij over het algemeen minder te porren. De vluchtelingenproblematiek komt nu voor sommige jongeren zo dichtbij, dat ze het heel bewust zien gebeuren en meemaken. Wat als je ineens niet meer kan sporten in je eigen sportcomplex? Of als er in jouw buurt een opvangcentrum komt.

Hoe jongeren hiermee omgaan verschilt natuurlijk per situatie en persoon. In ieder geval is het duidelijk dat wanneer jongeren daadwerkelijk in contact komen met de vluchtelingen, zij vaak worden geraakt door hun verhalen en meer respect kunnen opbrengen voor hun situatie. En dat ze met hun talenten, ondernemingsdrang en energie veel kunnen bijdragen.

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.