ING: op naar de ideale jongerenbank

Youngworks


ING koos voor YoungWorks bij de ontwikkeling van een nieuwe invulling van het marketingbeleid jeugd. Input voor het nieuwe marketingbeleid zal ervoor moeten zorgen dat ING nu en in de toekomst optimaal weet aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep.

Tijdens het kwalitatieve onderzoek dat YoungWorks uitvoert bleek al snel dat jongeren vinden dat een bank met een aansprekende positionering gericht op jongeren nu nog ontbreekt:

“Alle banken doen wel iets voor jongeren, maar niemand doet het echt goed”. (Jongen, 15 jaar, Trendsetter)

De doelgroep voor het onderzoek bedraagt jongeren in de leeftijd van 9-17 jaar, en hun ouders. Voor jongeren zelf is het lastig om toekomstige wensen en behoeften te inventariseren en te bedenken hoe een bank daarop in zou kunnen spelen. Daarom heeft YoungWorks ervoor gekozen om eerst middels deskresearch en interviews met verschillende experts input te verzamelen voor het schetsen van mogelijke toekomstscenario’s. Inzichten in de perceptie van jongeren en hun ouders over deze verschillende scenario’s bieden talrijke handvatten om de positionering van ING aan te scherpen.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met: Kasimir Vermeulen 020-419 98 40 / kasimir@youngworks.nl of Barbera van der Wal Customer Intelligence ING Nederland 020-576 46 65 / Barbera.van.der.Wal@mail.ing.nl

Disclaimer Back to top