Help! Onze school is gekleurd

Yvonne Van Sark


Huub Nelis schreef samen met Machteld de Jong, lector diversiteit bij Inholland en de HvA, een boek over diversiteit in het onderwijs. Goed omgaan met de culturele en religieuze verschillen in het onderwijs is een enorme uitdaging die steeds urgenter wordt; van de basisschool, middelbare school tot het hoger onderwijs. Wie geïnteresseerd is, kan op 7 maart bij de boekpresentatie zijn in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Hier gaan we in gesprek met docenten, leerlingen en studenten. Met reacties van o.a. gemeenteraadslid Sofyan Mbarki, OSVO-voorzitter Rob Oudkerk en de auteurs van het boek.

In de grote steden is tussen de 40 en 60 procent van alle leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs inmiddels van niet-westerse afkomst. Op veel scholen leidt dit tot dilemma’s: hoe kan je nu eigenlijk het beste omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond? Wat hebben deze jongeren nodig? Wie moet zich aanpassen aan wie en wanneer? Hoe komt het dat bepaalde groepen jongeren zich niet thuis voelen op school? Maar ook voor ouders is het soms een vraag wat hun kinderen op school meemaken. Hoe ga je om met hun verhalen over de diversiteit, vooral als dat op hun school problemen oplevert?
De urgentie om beter na te denken over diversiteit is groot: het studiesucces van jongeren met een migratieachtergrond is nog altijd aanzienlijk lager dan dat van hun autochtone leeftijdsgenoten en veel van hen voelt zich minder verbonden met Nederland dan hun ouders en grootouders. Het laat zich raden wat dat zegt over hoe deze jongste generatie zijn plek in de samenleving vindt.

Kansengelijkheid
Daarnaast laat ook de kansengelijkheid nog veel te wensen over. Formeel heeft elk kind in Nederland dezelfde kansen, maar als we geen specifieke ondersteuning bieden aan bepaalde kinderen met een migratieachtergrond, zien we dat ze aan het eind van hun schoolcarrière, vaak niet het niveau halen dat ze cognitief aan moeten kunnen. Door taalachterstanden en een tekort aan specifieke ondersteuning komen deze jongeren minder ver, iets waar ze zelf weinig aan kunnen doen. Ze hadden de pech om geboren te worden in een gezin dat ze minder goed kon helpen om goed te presteren op school.
Hoe sneller we de huidige generatie allochtone jongeren helpen om hun potentie echt te benutten, hoe sneller de grote verschillen tussen groepen met verschillende culturele achtergronden verdwijnt.

Handelingsverlegen docenten
In ‘Help, onze school is gekleurd!’ schetsen Machteld de Jong en Huub Nelis hoe op veel plekken in het onderwijs docenten zich handelingsverlegen voelen in veel situaties waarin ze te maken hebben met jongeren met een migratieachtergrond. Ze spraken met leerlingen, studenten, docenten, schoolleiders en ouders m,et verschillende achtergronden. Het boek staat vol voorbeelden en anekdotes uit het onderwijs en tientallen praktische tips en is daardoor een bron van inspiratie voor docenten en beleidsmakers, maar ook voor ouders die meer willen begrijpen van de dagelijkse realiteit waarin hun kind op school rondloopt, en voor iedereen die beseft dat de toekomst van Nederland daar begint: op school.

Het boek is te koop in de boekhandel en via www.gekleurdeschool.nl.
Help, onze school is gekleurd!, Huub NelisMachteld de Jong – Nijgh & van Ditmar (2018) – Paperback – 432 pagina’s  – ISBN: 9789038803777

Disclaimer Back to top