#Healthyhashtags nr. 1

Rutger van den Berg


#fitboy #fitgirl #nourishyourbody #fitspiration en een favoriet: #gofruityourself. Online floreert een cultuur van fitness & healthbloggers die veelvuldig gebruik maken van deze en nog vele andere ‘healthy hashtags’. De bloggers hebben een grote en trouwe schare jonge fans die zich graag laten inspireren en motiveren door deze fitte, lichamelijk bewuste, rolmodellen. Wat gaat er schuil achter deze gezondheidsmanie? Wat zorgt er bijvoorbeeld voor dat Rens Kroes meer dan 378.00 volgers heeft op Instagram? Of de blog #fitgirlcode[1] bijna 100.000, terwijl ze enkel sportselfies en foto’s van gezonde voeding posten?

Een nieuw, actief, schoonheidsideaal
Steeds meer jongeren tonen online hun interesse in sportieve en bewust etende rolmodellen. Sterker nog, ze kiezen rolmodellen die zich specifiek als sportief en gezond onderscheiden. Deze lichamelijk bewuste leefstijl is aantrekkelijk, het is iets wat een groeiende groep jongens en (vooral) meisjes nastreven of ambiëren. De health- & fitnessbloggers bieden een kijkje in een wereld waar zij zelf naartoe werken: een wereld waarin het lichaam een perfect gebouwde en schoongehouden tempel is. De rolmodellen zijn de levende reclameborden van het nieuwe schoonheidsideaal: #strongisthenewskinny.

Op het eerste gezicht is er weinig nieuws onder de zon: jongeren zijn altijd al gevoelig voor het heersende schoonheidsideaal en willen het liefst een uiterlijk dat daar binnen past. Wat nu extra interessant is, is dat jongeren zichzelf direct onderdeel kunnen maken van deze healthcultuur. Het is niet alleen iets waar ze van een afstand naar kijken, maar ook iets waar ze zelf online en offline aan werken en waarover ze met elkaar praten. Ook meisjes van vijftien jaar uit Amsterdam Zuid posten namelijk foto’s op Instagram van hun quinoasalade, jongens van 18 uit Nieuwegein van hun vers verworven sixpack en meisjes van 23 uit Almelo van hun ‘after-workout’- smoothie. Jongeren kijken niet alleen van een afstand naar hun sportieve rolmodellen, ze bouwen voor zichzelf aan eenzelfde sportief en gezond imago.

Het maakbare lichaam: een mentaliteit en een statusmiddel
Het groeiende lichamelijk bewustzijn is noodzakelijk om te voldoen aan het schoonheidsideaal. Over de vraag of dit ideaal haalbaar is, bestaat bijna geen twijfel. Veel jongeren worden gekenmerkt door een rotsvast geloof in de maakbaarheid van hun leven. Ze waren kind in een periode van economische voorspoed en groei. Als gevolg hebben ze grootse ambities: 87% van deze jongeren weet zeker dat ze op een dag waarmaken waar ze nu van dromen[2]. Dat hebben ze tenslotte in hun jeugd meegekregen: als jij ergens echt voor gaat, kan je het altijd bereiken. Succes is voor iedereen haalbaar. Aanvullend is lichamelijk bewustzijn voor een groeiende groep jongeren ook sterk verbonden met kennis en vooruitgang: het zegt iets over hoe je in het leven staat. Interesse in de oorsprong van je voeding, in de werking van je lichaam en hoe dit invloed heeft op jouw mentale en fysieke toestand verheft jou boven anderen. Je overstijgt de oppervlakkigheid van consumentisme en de uitgaansagenda die veel jonge levens overheerst. Een bewustere levenshouding is daarmee ook een statusmiddel. De combinatie van het veranderende schoonheidsideaal en een soort morele superioriteit verklaart (grotendeels) waarom een groeiende groep jongeren zo graag op Instagram laat zien dat ze hiermee bezig zijn.

Nu is de vraag wat dit in de praktijk betekent? Hoe beïnvloedt dit de leefstijl en de gezondheid van jongeren? En wat betekent dat voor ons? Voor organisaties, onderwijsinstellingen en de samenleving als geheel? Lees hier meer over in het vervolgartikel: #HEALTHYHASHTAGS Nr.2 – Hoe gezond is #healthy?
[1] https://www.instagram.com/Fitgirlcode/
[2] Motivaction, 2010. Witboek. De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt

Disclaimer Back to top