#GIRLS WILL BE GIRLS

Rutger van den Berg


“I don’t need  modern day feminism because I’m not a victim” Meisjes spreken zich online uit tegen feminisme. Een opvallende daad in een periode dat het feminisme door een aantal celebrities weer hoog op de agenda is geplaatst.

Feminisme was de afgelopen twee decennia geen boeiend gespreksonderwerp voor veel jongeren. De vrouwenemancipatie was binnen onze samenleving ondertussen wel voltooid toch?

Totdat de term weer luid en duidelijk op de kaart werd gezet. Het bekende pleidooi voor gelijkheid van actrice Emma Watson bij de Verenigde Naties eind September 2014, zette jonge vrouwen over de hele wereld opnieuw aan het denken. De media vierden ondertussen jubelend de opkomst van de moderne feminist in de vorm van Girls schrijver en acteur: Lena Dunham. En ook sterren als Beyonce en Rihanna spelen met het label. Hetzij met een heel andere invulling: door de nadrukkelijke viering van hun vrouwelijke lichaam gaan ze de strijd aan met een door mannen ingegeven objectificering van vrouwen. Vrouwen moeten volgens deze Pop-feminists hun vrouwelijkheid omarmen en inzetten als wapen om het net zo ver (of verder) te schoppen dan mannen.

De prikkelende verhalen van deze prikkelende persoonlijkheden zetten jonge vrouwen weer volop aan het denken over vrouwelijkheid, mannelijkheid én gelijkheid. Waar veel jongeren echter mee worstelen is de ambiguïteit van het thema. Denkbeelden uit de tweede feministische golf (vanuit een achterstand strijden voor gelijke rechten) botsen momenteel met de focus op gender-equality (los van geslacht, man/ vrouw en aller er tussenin, iedereen is gelijk) van Emma Watson en Taylor Swift. Wat op haar beurt weer botst met het Pop-Feminisme van Beyonce en Rihanna (benadruk je vrouwelijkheid, toon je vormen, doe wat jij wil!). De uiting van dit Pop-Feminism in een extreme viering van vrouwelijke rondingen (zie bijvoorbeeld Anaconda  en Pour it up) leidde tot slot weer tot een golf van verontwaardiging binnen de klassieke feministische kringen van de tweede feministische golf.

De term feminisme wordt momenteel op allerlei verschillende manieren ingevuld en zaait daarmee verwarring onder jongeren. Het Amerikaanse magazine TIME pleit niet voor niets voor een verbanning van het woord ‘feminisme’. Dit wordt veel te veel gebruikt, met veel te weinig betekenis. We zitten in een tijd waarin de term opnieuw wordt uitgevonden en volop naar een nieuwe, actuele betekenis wordt gezocht. Niet verrassend dus dat veel jongeren, die nu voor het eerst in hun leven over feminisme nadenken, niet precies weten wat ze hiermee aan moeten. Hoewel het thema voor volwassenen bekend is, en zij hier meestal ook een standpunt over durven in te nemen, is het belangrijk te beseffen dat veel jongeren hier voor het eerst met elkaar over in gesprek gaan. Hun referentiekader is hoofdzakelijk gebaseerd op de beperkte informatie die ze thuis en in de media hebben opgepikt. Geef jezelf als opgroeiend adolescent maar eens een plek binnen dit complexe speelveld van genderverschillen, gelijkheid en maatschappelijke kansen. Dit is geen thema dat je in één keer overziet. Al helemaal voor jongeren, met een puberbrein in ontwikkeling, is het moeilijk om op een abstracte wijze naar zichzelf te kijken en een helikopterview in te nemen.

De enorme diversiteit in standpunten die dit onder jongeren oplevert komt prachtig naar voren in de argumenten  van jonge vrouwen op http://womenagainstfeminism.tumblr.com/. Sommigen van de ‘anti-feministen’ op dit platform hebben geen behoefte aan feminisme omdat ze zich onprettig voelen in een slachtofferrol; zij voelen zich al een sterk individu met voldoende kansen om iets van hun leven te maken. Anderen zetten zich af tegen feminisme omdat ze geen mannenhaters willen zijn, een volhardende associatie bij feminisme die nog stamt uit de tweede feministische golf. En een derde groep komt in opstand tegen de term feminisme omdat zij zelf überhaupt niet geloven in de relevantie van geslacht op welk gebied dan ook. Al deze anti-feministen praten eigenlijk op dezelfde manier en met dezelfde argumenten over feminisme als de meisjes die zich in navolging van de feministische supersterren wel als feminist profileren. Wat ze namelijk allemaal gemeen hebben: ze denken actief na over wat vrouwelijkheid betekent en wat er mogelijk (nog) beter kan. Het enige waar ze over struikelen is een term die bol staat van onduidelijkheid.

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.