Gender wordt steeds meer fluïde

Marijke Bleijswijk


Het thema ‘gender’ krijgt veel aandacht. Youngworks schreef de afgelopen periode over diverse gender-gerelateerde-initiatieven binnen de leefwereld van jongeren. Ook ons Trendteamlid Anne Pereira onderzocht onlangs het grijze gebied tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid, ofwel “everyone in between”. Tijd om ons eens te verdiepen in de relatie tussen de groeiende genderbeweging en jongeren.

Meisje of jongen? Gender was altijd een sterk bepalende factor op gebied van identiteit. Inmiddels is gender meer fluïde en weegt het emotionele gevoel soms zwaarder dan de lichamelijke sekse. In het artikel “jongeren herdefiniëren gelijkheid”, was te lezen hoe jonge genderbenders andere jongeren inspireren om hun identiteit te ontplooien en de buitenwereld te tonen wie ze werkelijk zijn. Zij tonen dat er ook binnen onze maatschappij wel degelijk ruimte is voor ‘gender-diversiteit’. Dit wordt ook online bevestigd, zo biedt Facebook bij inschrijving bijvoorbeeld meer dan vijftig gender-opties.

Wij zijn vooral nieuwsgierig hoe de genderbeweging vorm krijgt in het denken en gedrag van adolescenten. Wat betekent deze groeiende vrijheid voor jongeren die midden in hun proces van identiteitsontwikkeling staan? Wordt dit ingewikkelder omdat er meer keuzes zijn? Of verloopt het proces juist soepeler omdat de kern van het individu zwaarder weegt dan de sociale en lichamelijke context? Wij vroegen Trendteamlid en gender-expert Anne Pereira naar haar visie:

“Dat er een mentaliteitsverandering rond gender te zien is betekent niet dat we onszelf in de toekomst allemaal als gender ‘neutraal’ of ‘fluïd’ zullen gaan zien. Alleen al de bewustwording dat sekse en gender niet synchroon aan elkaar hoeven te lopen geeft denk ik al meer vrijheid dan de druk om aan het stereotyperende genderbeeld te voldoen. Hierdoor voelen we ons ook minder geremd om zowel mannelijke, vrouwelijke als androgyne eigenschappen te verkennen en accepteren.”

Het artikel “Gender neutraal = me”, zoomt in op een Amerikaans onderzoek waarin wordt geconcludeerd dat jonge mannen en vrouwen (>30 jaar) hun sekse steeds minder als bepalende factor beschouwen voor hun identiteit. In hoeverre ervaren Nederlandse jongeren sekse nog als bepalend voor hun identiteit? Of makkelijker gezegd: zegt hun geslacht nog wel iets over wie zij zijn? Wij vroegen het ons Trendteam:

Daan, 24 jaar: “In mijn ogen is geslacht een deel van je identiteit samen met je opvoeding vrienden etc. Dat ik mannelijk ben is niet bepalend voor mijn identiteit, maar ik ben er wel trots op dat ik een man ben.”

Merel, 17 jaar: “Zelf ben ik opgevoed met het idee dat ik alleen naar een meisjestoilet kan, tegenwoordig is dit ingewikkelder. Maar, ik moet eerlijk toegeven dat ik jongens en meisjes onbewust wel in hokjes plaats.”

Ruben, 28 jaar: “Voor mezelf ervaar ik gender wel als bepalend voor mijn identiteit. Maar, als iemand anders zich neutraal kleed of zelfs als het andere geslacht vind ik dat prima. Wat bepalend is voor je identiteit is hoe jij jezelf voelt en hoe je dat uit naar de buitenwereld.”

Kanea, 18 jaar: “Ik ervaar gender niet als bepalend voor identiteit. Ik denk dat je er totaal zelf je keuze in kan maken. Natuurlijk zegt je geslacht wel iets over hoe je in eerste instantie op andere mensen overkomt.”

De jongeren uit ons Trendteam zien het eigen geslacht niet per definitie als bepalend voor hun identiteit, maar in de praktijk wijken ze zelf toch weinig af van de klassieke genderbeelden die aansluiten bij hun geslacht. Ook ‘anderen’ stoppen ze in eerste instantie wel in een mannelijke en vrouwelijke hokje gebaseerd op geslacht.

Tegelijkertijd zien we binnen het Trendteam echter volop acceptatie van gender-diversiteit en lijken ze wel de ruimte te ervaren om af te kunnen wijken van ‘klassieke’ genderbeelden. Het ervaren van die ruimte betekent echter niet dat er (al) gender-neutraal wordt gedacht. Het is dan ook de vraag in hoeverre deze ruimte ook wordt ervaren door jongeren die daadwerkelijk zelf worstelen met gender-issues: ervaren zij voldoende ruimte om van de (toch nog) heersende norm af te wijken? Of is daar nog een verdere popularisering van het genderneutrale denken voor nodig?

Disclaimer Back to top