Focus: omgaan met infobesitas

Rutger van den Berg


Onlangs verscheen het boek ‘Focus: over sociale media als de grote afleider.’ van Justine Pardoen. Justine is hoofdredacteur van Ouders Online en Mediaopvoeding.nl en gespecialiseerd in kinderen en media. Met Focus zet ze op prikkelende wijze een lijn uit om als ouder of docent pubers te leren omgaan met de verleidingen van het alsmaar groeiende media-aanbod.

Veel publicaties over mediawijsheid en jongeren hebben een negatieve alarmerende toon: hoe zorgen we ervoor dat social media onze kinderen niet veranderen in multitaskende nietsnutten? Hoe voorkomen we de uitbraak van een infobesitas-epidemie? Zoals we eerder schreven verandert met het veranderende mediagebruik van jongeren ook hun manier van informatieverzameling en -verwerking. Dit kan negatieve gevolgen hebben, maar met de juiste begeleiding kan dit de jonge generatie juist ook verder helpen dan we nu zijn. Justine Pardoen kiest met haar boek voor de laatste en in onze ogen juiste gedachte. Focus is een vlot geschreven leidraad voor een onvermijdelijke aanpassing aan veranderend mediagebruik.
De aanloop
In Focus wordt een probleem geschetst waarvan op dit moment de omvang, gevolgen en precieze invulling (nog) onduidelijk zijn. Eigenlijk is het boek gebaseerd op een aanname: social media kunnen negatieve gevolgen hebben op de (school)prestaties van jongeren. Justine Pardoen onderbouwt de aanname voldoende vanuit haar ervaring om het boek geloofwaardig te maken, Maar wat duidelijk mist zijn harde cijfers over de exacte gevolgen van social media op de leerprestaties van jongeren. Nederlands onderzoek hiernaar ontbreekt nog, hier een artikel over onderzoeken in andere landen die deze relatie wel aantonen. We kijken dan ook uit naar de resultaten van het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de oorzaak van de stijging van het aantal zittenblijvers tussen 2008-2012.
De gevolgen van social media
Zoals de auteur terecht opmerkt is veranderend mediagebruik en de aanwezigheid van sociale media een gegeven. Het is naïef om te denken dat we de rol van social media binnen het leven van jongeren kunnen verkleinen. Pubers hechten enorm veel waarde aan hun sociale omgeving en leven voor en door onderling contact. Sociale media geven een nieuwe invulling aan dit contact en hebben de potentie het te intensiveren. Social media zijn jongeren daarom op het lijf geschreven. De gevolgen van social media op leerprestaties zijn dus nog onduidelijk, maar dit betekent niet dat we helemaal geen inzicht hebben in mogelijk negatieve gevolgen van social media gebruik. Justine Pardoen beschrijft op heldere wijze een aantal belangrijke (én bewezen!) problemen zoals social media verslaving, concentratieproblemen (constante multitasking), onderontwikkeld reflectief vermogen en (negatief) veranderende omgangsvormen. Deze problemen zijn echter geen vaststaand feit. Door pubers bewust te maken van hun mediagedrag kunnen we negatieve gevolgen minimaliseren en social mediagedrag ombuigen naar een waardevolle aanvulling op het (leer)gedrag van jongeren.
Mindful mediagebruik
Focus is een betoog voor mindful mediagebruik: media gebruiken op zo’n manier dat het bijdraagt aan het hoofddoel op dat moment. Het gaat dus om het voorkomen van ongewenste afleiding, zonder de berichten te missen die wel ter zake doen. Mindful mediagebruik vraagt om een goed ontwikkeld reflectief vermogen en discipline. Twee zaken waar veel jongeren het niet makkelijk mee hebben. Op dat punt is de rol van ouders dan ook het meest belangrijk: pubers leren reflecteren op de eigen acties en daar uit te leren. Pardoen geeft een aantal interessante inzichten in de werking van het puberbrein die dienen als handvatten voor het begeleiden van pubers naar mindful mediagebruik en geeft concrete tips voor het aanspreken van pubers en het op gang brengen van de (interne) dialoog.
Praktisch & Pedagogisch
Focus is een prettig boek voor ouders met onzekerheden over het mediagebruik van hun kinderen. De kracht van Focus zit in de constante praktische vertaalslag naar ouders. Super praktisch is het gedeelte over diepe aandacht: 25 minuten gefocust huiswerk maken, 5 minuutjes pauze en dan weer volop aan de slag. En Pardoen geeft niet alleen tips over wat te bespreken met pubers, maar ook hóe dit te bespreken. Het boek laat zien dat ze jongerencommunicatie begrijpt en de moeite die dit kost niet onderschat. Vanuit haar eigen ervaring als ouder weet ze zich goed te verplaatsen in de soms moeilijke gesprekken die een ouder met een onwillige puber moet voeren. Daarnaast is haar verhaal geloofwaardig en zet het aan om bewust te werken aan de mediawijsheid van jongeren. YoungWorks staat in ieder geval achter de boodschap en hoopt dat ook ouders haar oppikken en ondanks alle moeite in de praktijk brengen.
 
 

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.