#ExploreMore – Samen op ontdekkingstocht

Rutger van den Berg


“Wat is de wereld toch klein.” Ook voor jongeren is dit een herkenbare (cliché-)uitspraak. Social media, grote nieuwssites en functionele apps als Google Earth zijn voor veel jongeren illustratief voor het ‘kleiner’ worden van de wereld: alles en iedereen is te vinden en te bereiken. Al In 1962 introduceerde de filosoof en wetenschapper Marshall McLuhan de term Global Village. Hiermee beschreef hij de trend van massamedia die de tijd- en plaatsbarrières van de menselijke communicatie steeds meer wegnamen, waardoor mensen wereldwijd zonder enige drempel kunnen communiceren. Internet wordt in de nasleep van zijn gedachtegoed als de daadwerkelijke voltrekking van de Global Village gezien: de hele wereld is letterlijk verbonden en ieders ideeën en creaties zijn via je vingertoppen te bereiken. Wij vroegen ons af hoe deze term invulling krijgt onder jongeren. Leven ze echt in een Global Village, waarin jongeren vanuit huis de hele wereld bestrijken? Of kunnen we beter spreken over een local universe? Want hoe groot of global is de leefwereld van jongeren nou eigenlijk echt?

De grenzen van hun leefwereld
Stel, je bent 13 jaar en je woont al je hele leven in Kockengen, een dorpje vlakbij Utrecht. Wat weet je dan van de Japanse subcultuur Fairy Kei? Of van de Tunesische rapscene? En van Ierse mythologie? Waarschijnlijk heel weinig. Dat is ook niet zo gek, jongeren zijn tenslotte nog jong, onervaren en hun leefwereld is daarom relatief beperkt. Met elke nieuwe ervaring wordt die leefwereld stukje bij beetje opgerekt. Dat oprekken gebeurt bij een 13-jarige hoofdzakelijk binnen de door hun sociale omgeving opgelegde kaders: groepsacceptatie en -bonding is voor jongeren in de vroege en midden adolescentie tenslotte essentieel. Als 13-jarige houd jij je daarom waarschijnlijk vooral bezig met de onderwerpen die ook jouw beste vrienden bezighouden. De exacte onderwerpen verschillen natuurlijk per persoon en groep: voor sommige jongeren draait het leven vooral om paarden of voetbal, voor anderen vooral om eerste verliefdheden en weer anderen dompelen zich volledig onder in, jawel, een obscure Japanse subcultuur. Wat wel voor vrijwel iedereen geldt: het oprekken van je leefwereld gebeurt mondjesmaat en vooral gezamenlijk.

Samen over de grens heen kijken
Het oprekken van je leefwereld gebeurt door het verleggen van grenzen. Expliciet in de vorm van risicogedrag, maar ook onopvallender: door het leren kennen van nieuwe mensen, omgevingen en ideeën. Het is voor jongeren (net als voor veel volwassenen) heel spannend om in het onbekende te duiken. Daarom verleggen ze hun grenzen liever niet alleen. Dit doen ze bij voorkeur samen met hun vrienden. Die bieden houvast en veiligheid. Stel je wilt voor het eerst naar een écht feestje of naar dat concert van Drake. Dan ga je daar toch niet alleen naar toe? De spanning en alle nieuwe indrukken wil je delen met je vrienden. De behoefte aan het delen van nieuwe ervaringen zien we onder tieners eigenlijk op vrijwel alle gebieden.

Als gevolg is de mate waarin jongeren hun leefwereld vergroten en over welke grenzen ze wel of niet heen durven te stappen vaak ook afhankelijk van de interesses en grillen van de vrienden waardoor ze omringd zijn. Hun vrienden functioneren eigenlijk als een soort oogkleppen. Jongeren laten zich in hun ontdekkingstochten sturen door wat de mensen in hun sociale omgeving aandragen en tonen vooral interesse in activiteiten en content die binnen hun sociale (veilige) bubbel als ‘goed’ of ‘leuk’ worden gezien. Wat heeft het tenslotte voor zin om je in iets onbekends te verdiepen waar je vervolgens geen aansluiting mee zal vinden bij je vrienden? Deze dynamiek is van grote invloed op hoe jongeren invulling geven aan de Global Village. In deel twee van deze blog duiken we hier nog een stap dieper in en beantwoorden we de vraag: Wat betekent de sterke behoefte aan sociale aansluiting van jongeren voor hoe zij online op ontdekkingstocht gaan?

Disclaimer Back to top