Digital Natives op de werkvloer

Youngworks


Waar Internet voor 60-plussers wellicht nog een raadselachtig medium kan zijn, zijn de jongeren van nu al sinds hun kinderjaren online te vinden. Vandaar dat de millennium generatie ook wel wordt omschreven als de eerste generatie “digital natives” (digitale inboorlingen), opgegroeid met de vanzelfsprekendheid van een digitale omgeving. Toch is deze jonge generatie digital natives niet zo eenduidig digivaardig en digibewust als de term doet vermoeden.


Digital natives worden gezien als experts op het gebied van interactieve media. Hun kennis en vaardigheden sluiten naadloos aan bij de hedendaagse technologische ontwikkelingen. Men gaat er van uit dat digital natives alle facetten van de moderne informatie- en communicatietechnologie standaard beheersen, terwijl de digitale immigranten, de generaties die niet zijn opgegroeid met het internet, alles nog moeten aanleren. Dit ‘digitaal-superieure’ geldt ook zeker voor een deel van de jongeren, maar het probleem is dat de digital natives ten onrechte als een homogene groep worden beschouwd.
Antoine van den Beemt van Fontys hogeschool ICTdeed in opdracht van Kennisnet onderzoek naar gebruik en kennis van interactieve media onder jongeren. Het onderzoek toont dat de millenniumgeneratie geen homogene, maar een heterogene groep is die verschilt in behoeftes en gebruik van interactieve media. Er zijn onder jongeren vier gebruikersgroepen aan te wijzen op het gebied van interactieve media:

  • Traditionalisten: gebruiken de basisfunctionaliteiten van interactieve media. Traditionalisten zijn geen intensieve gebruikers van media en hebben geen sterke mening hierover. Contact met vrienden via interactieve media is niet belangrijk.
  • Gamers: gebruiken YouTube en fora om anderen te tonen wat ze interessant vinden. Experimenteren met verschillende games en staan open om iets nieuws leren door te gamen. Jongeren in deze gebruikersgroep zijn meer bezig met communiceren over games dan met content produceren.
  • Netwerkers: gebruiken een breed scala aan applicaties voor contact met vrienden. Tegenwoordig zijn bijna alle jongeren (91%) actief op een social network site, maar de mate van gebruik verschilt wel degelijk. Netwerkers zijn bijzonder actief op sociale media
  • Producenten: zijn actieve gebruikers en hebben positieve meningen over de meeste interactieve media. Ze zijn actief op Social Network Sites, MSN, YouTube, blogs en fora waar ze actief content aanleveren en delen wat interessant is.

Wat deze verschillende gebruikersgroepen illustreren is dat het kennisniveau van ICT en interactieve media sterk kan verschillen per jongere. De ene weet veel van games, de ander van social media. Sommige jongeren weten zelfs vrijwel niets van interactieve media.
Op de werkvloer kan hierdoor een breuklijn ontstaan tussen de verwachtingen die organisaties hebben van de ICT-kennis en –vaardigheden van jonge werknemers en de daadwerkelijke kennis en vaardigheden van de jonge werknemer. Voor jongeren heeft internet vooral een communicatieve en recreatieve functie. Op de werkvloer ligt de nadruk echter ergens anders. Werkgevers verwachten vaak dat jongeren naast goed met internet bijvoorbeeld ook vaardig zijn op het gebied van tekstverwerkings- of administratieprogramma’s. Daarnaast besteden jongeren, hoewel ze vaak goed en snel hun weg weten te vinden op internet, minder aandacht aan de kwaliteit en relevantie van de gevonden informatie dan hun oudere collega’s. In de praktijk komt het daarom voor dat oudere werknemers denken dat jongeren alles kunnen met computers. Dit kan leiden tot een overschatting van jonge werknemers en onzekerheid bij oudere werknemers. Het is belangrijk om deze mythe van de werkvloer te verbannen
Lees meer over jongeren op de arbeidsmarkt in de recent door techniektalent.nu uitgegeven publicatie ‘TechKnow, alle informatie over jongeren anno nu‘.

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.