De rol van religie bij jongeren wereldwijd

Youngworks


Het percentage jongeren dat gelooft loopt sterk uiteen tussen verschillende landen. Waar de Franse jeugd over het algemeen vrij sceptisch tegenover het geloof staat, ontlenen de meeste Marokkaanse jongeren hun identiteit voor een groot deel aan religie. Hoe gelovig zijn jongeren wereldwijd en welke rol speelt religie in hun dagelijks leven? De Franse organisatie Fondapol (Fondation pour l’innovation politique) onderzocht dit in “World Youths 2011”  in 25 landen wereldwijd. Aan het onderzoek namen geen Nederlandse jongeren deel.
Van de Europese jongeren is 46% christelijk, tegenover 38% die niet gelooft dan wel agnostisch is. Onder Franse jongeren ligt het percentage dat niet gelooft een stuk hoger; bijna de helft (49%) typeert zichzelf als niet religieus of agnostisch, terwijl 28% christelijk is. Binnen Europa zijn de meeste christelijke jongeren te vinden in Italië (60%), Polen (70%) en Roemenië (76%). In Turkije is de islam de nummer een godsdienst; 86% van alle Turkse jongeren is moslim.

Voor jongeren kan religie een belangrijke rol spelen bij het vormen van hun identiteit. Naast opleiding, vrienden, familie en nationaliteit is religie een belangrijke factor die jongeren over de hele wereld maakt tot wie ze zijn. In welke mate jongeren hun identiteit ontlenen aan religie, verschilt per land. 92 % van de Marokkaanse jongeren geeft aan dat religie een belangrijke factor is die bijdraagt aan hun identiteit. Onder Franse en Duitse jongeren ligt dit percentage een stuk lager: voor slechts 21% van de Fransen en 23% van de Duitsers is religie belangrijk voor hun identiteit. Zij ontlenen hun identiteit meer aan vrienden of familie.
Het aanhangen van een geloof betekent niet hetzelfde als de bereidheid er tijd aan te besteden. Waar maar liefst 70% van de Poolse jongeren aangeeft christelijk te zijn, wil de meerderheid (61%) niet teveel tijd steken in religie. In tegenstelling tot jonge Europeanen (24%), Canadezen (26%) en Australiers (26%) die niet echt bereid zijn tijd te besteden aan religie, besteden jongeren uit India (68%), Zuid Afrika (72%) en Marokko (90%) hun tijd graag aan religieuze activiteiten. In de vroegere communistische naties zijn de jongeren het minst geïnteresseerd in religieuze vrijetijdsbesteding: 22% in China en slechts 13% in Rusland.

Over het algemeen speelt religie een kleine rol in het leven van  jongeren in Noord- en West- Europese landen. Er zijn maar weinig jongeren in deze landen die aangeven religieus te zijn. Als ze wel geloven, ziet de minderheid religie als bijdrage aan hun identiteit en zijn er weinig bereid tijd te besteden aan het uitdragen van hun geloof. In Oost- en Zuid-Europa zijn de meeste jongeren wel christelijk, maar ook daar is de meerderheid niet bereid hier veel tijd aan te besteden. Bij opkomende landen zoals Brazilië, Zuid-Afrika en India ligt dit anders. Zij maken graag tijd vrij voor het uitdragen van hun religie en zien daarnaast hun geloof als belangrijke factor die bijdraagt aan hun persoonlijke identiteit. Het overgrote deel van de  jongeren in Turkije en Marokko is moslim en voor hen speelt religie een grote rol in hun leven. De meeste Turkse en Marokkaanse jongeren beschouwen religie als belangrijke factor voor de vorming van hun identiteit en besteden hun vrije tijd graag aan het uitdragen van hun geloof.

Disclaimer Back to top

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.