COMPANY MEETS STUDENT WEER LEERZAAM EVENT

De 15de editie van Company meets student

Rutger van den Berg


Dinsdag 19 december 2017 werd bij Youngworks de 15e (!) editie van Company Meets Student afgesloten met een spetterend symposium. Dit is een project waarin Youngworks en de Universiteit van Amsterdam (UvA) samenwerken om studenten van de master Entertainment Communication praktijkervaring te bieden. Studenten worden gekoppeld aan ‘echte’ onderzoeksvragen van diverse organisaties.
De afgelopen weken deden de studenten onderzoek voor vier zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Tijdens het symposium presenteerden zij hun onderzoeksresultaten en aanbevelingen aan hun opdrachtgevers. Het niveau was deze editie bijzonder hoog en de opdrachtgevers verlieten het pand tevreden.

Een korte beschrijving van de cases:

ROC FRIESE POORT
Het ROC wil bijdragen aan de brede vorming van haar studenten. Vanuit die ambitie wil ze onder andere aan de slag gaan met het thema empathie. Maar wat verstaan studenten eigenlijk onder ‘empathie’? Hechten ze hier belang aan? En hoe krijgt dit vorm in hun dagelijks leven? Het begrip zelf blijkt lastig voor de doelgroep, maar het thema ligt hen desondanks nauw aan het hart. Empathie is belangrijk in hun werk en privéleven. Het is een belangrijke basis om te komen tot wederzijds begrip en een respectvolle omgang met elkaar. De studenten merken echter dat het lastig is voor hen om zich goed in te leven in anderen wanneer het contact hoofdzakelijk digitaal is. Ze hebben daarom behoefte om middels fysieke ontmoetingen hun empathisch vermogen verder te ontwikkelen. Deze kans grijpt het ROC komend jaar aan door Empathie-avonturen te organiseren voor haar studenten.

CJP
De onderzoeksvraag van CJP luidde: ‘In welke culturele activiteiten hebben mbo-studenten interesse en wat ondernemen ze nu al?’. Aan de hand van vijf groepsgesprekken ontdekten de jonge onderzoekers onder andere dat peer-acceptance een grote rol speelt in de ontwikkeling van culturele interesses: wanneer iets cool is onder leeftijdsgenoten is de drempel om hier aan deel te nemen minimaal. Festivals, popconcerten en bioscoopbezoek zijn voorbeelden van culturele activiteiten die breed geaccepteerd zijn en waar veel mbo-studenten interesse in hebben. Meer traditionele (highbrow) cultuur valt veelal buiten het interesseveld van de groep en de drempel voor deelname aan dergelijke activiteiten is daarom een stuk hoger.

BOUWINVEST
Young professionals proberen nog volop een balans te vinden tussen hun werk, sociale leven en individuele ontspanning. Bouwinvest vroeg zich af welke rol hun woonsituatie hierin speelt en wat voor woonconcepten aantrekkelijk zijn voor deze doelgroep. Aan de hand van groepsgesprekken, diepte-interviews en een online enquête concludeerden de jonge onderzoekers onder andere dat met name young expats in grote steden openstaan voor zogeheten shared living concepts, waarbij ze woonfaciliteiten delen met (een beperkt aantal) huisgenoten waardoor ze hulp hebben te integreren in een nieuwe stad. In ruil voor een centrale locatie en een betaalbare huur.

Stichting Filmonderzoek
Stichting Filmonderzoek had voor deze editie van Company Meets Student geen vraag over jongeren, maar over ouderen. De onderzoeksvraag was: ‘Wat kunnen bioscopen en filmmakers doen om bioscoopbezoek aantrekkelijker te maken onder 55-74 jarigen?’ Naar aanleiding van groepsgesprekken in Hengelo en Amsterdam concludeerden de jonge onderzoekers dat bioscoopbezoek voor veel ‘ouderen’ vooral een sociale activiteit is, een mogelijkheid om bij te praten met vrienden en kennissen en samen iets moois te beleven. De uitdaging voor de bioscopen is dan ook om filmbezoek voor deze doelgroep meer als een unieke sociale beleving in te vullen.
Meer weten over Company Meets Student en de mogelijkheden om zelf een vraag voor te leggen aan studenten? Neem contact op met Joris Schuurman via 020-4199840 of joris@youngworks.nl 

Disclaimer Back to top