Op expeditie door Amsterdam-Noord

Onderzoek voor Gemeente Amsterdam

Opdracht

Het aantal inwoners in Amsterdam-Noord groeit en die ontwikkeling zet de komende jaren flink door. Maar hoe richt je openbare ruimten op zo’n manier in dat ook jonge Amsterdammers hier graag geziene gasten zijn? Wat zijn de trends onder jongeren (18-25 jaar) die interessant zijn met het oog op gebiedsontwikkeling? De Gemeente Amsterdam vroeg Youngworks om trends en de behoeften van jongeren in kaart te brengen en dit te vertalen naar kansen en uitdagingen voor stadsdeel Noord.

aanpak

Youngworks ging in gesprek met huidige en potentiële jongvolwassen bewoners van het stadsdeel en bracht in twee gescheiden trajecten hun gedrag en behoeften op het gebied van sport en op het gebied van kunst en cultuur in kaart.
De focus lag hierbij op de link met de ‘ideale woonomgeving’. We combineerden face-to-face onderzoek met online onderzoek, om optimaal aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Per traject doorliepen we vier onderzoeksfasen:

 

1. Social scan: online deskresearch
Online gingen we op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, verrassende trends en bestaand onderzoek over jongeren, sport en kunst en cultuur in relatie tot de openbare ruimte. Wat delen jongeren nu over deze thema’s?

 

2. Expertinterviews
Experts op het gebied van sport, kunst en cultuur (en de openbare ruimte) voedden ons met hun kennis over ontwikkelingen en trends in deze gebieden.

 

3. Online safari
In een besloten Facebookgroep gingen we een week lang in gesprek met zestien jongeren. Zij deelden dagelijks hun input op prikkelende stellingen en door middel van (foto-)opdrachten toonden ze onder andere hun favoriete initiatieven in het stadsdeel.

 

 4. Trendexpeditie
Jongeren uit het Youngworks Trendteam vormden duo’s met jongeren woonachtig in Stadsdeel Noord en gingen zelf op onderzoek uit in het stadsdeel. Ze bezochten hier sportieve en culturele initiatieven en keken met een open blik naar de verschillende buurten op zoek naar kansen. Via een WhatsApp-groep deelden ze hun bevindingen in de vorm van voicenotes en foto’s, zodat de klant hun expeditie live kon volgen. Door interviews af te nemen met leeftijdsgenoten verkenden ze bovendien de wensen en behoeften van jonge bewoners van Stadsdeel Noord. Tijdens het tweede deel van de expeditie kwam iedereen samen bij de Tolhuistuin voor een co-creatiesessie: op basis van de inzichten brainstormden we over oplossingen en kansen voor het stadsdeel.

inzichtEN

Youngworks vatte de inzichten samen en vertaalde deze naar richtlijnen voor de inrichting van het stadsdeel:

Op het gebied van sport zien jongeren een kans voor de gemeente om hun behoefte om vaker flexibel en buiten te sporten te faciliteren met kleine ingrepen in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan doorlopende, goed aangegeven hardlooproutes langs de hoogtepunten van Noord.

Op cultuurgebied zijn jongeren vooral op zoek naar plekken waar verschillende disciplines samenkomen. Denk aan een art gallery in combinatie met horeca. Daarbij heeft Noord in sommige wijken al veel te bieden, maar in andere nog niets. Betrek hierbij vooral jonge ondernemers die hun leeftijdsgroep als geen ander begrijpen. En benut de rauwe randjes van Noord die het stadsdeel uniek maken.

Nieuwsgierig naar de behoeften van jongeren binnen jouw gemeente?

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.