Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen

Studenten betrekken bij nieuwe onderwijsvisie ROC Friese Poort

ROC Friese Poort wilde met het aantreden van een nieuw College van Bestuur komen tot een nieuw strategisch plan voor 2017 – 2022. Daarbij had het ROC de wens om op een goede en originele manier in gesprek te gaan met stakeholders en tot een optimale opbrengst van de gesprekken te komen.

vraag

Ontwikkel een nieuwe onderwijsvisie voor ROC Friese Poort en betrek hierbij onze studenten, docenten, ouders/verzorgers, medewerkers en regionale partners.

aanpak

We gingen van start met een trends- en marktverkenning, waarin we met de klant relevante trends in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappij in kaart brachten. Hierna hebben we een serie van gesprekken en co-creatiesessies gefaciliteerd. Hierbij lag de focus op trends en ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen voor het onderwijs. We zijn gestart met co-creatiesessies waar in totaal meer dan 500 betrokkenen actief aan deelnamen. Daarnaast faciliteerden we ronde-tafelsessies met stakeholders op bestuurlijk niveau en alle studenten van ROC Friese Poort kregen een online poll met stellingen voorgelegd.

resultaten

Uit al deze sessies destilleerden we de rode draad. Zo werd duidelijk dat alle betrokken partijen brede vorming van studenten erg belangrijk vinden. Denk hierbij aan sociale vaardigheden en aan het ontwikkelen van een moreel kompas om studenten verder te brengen als toekomstig professional maar ook als mens. Ook bleek een intensievere samenwerking en dialoog met het werkveld een belangrijk ontwikkeldoel te zijn. Op basis van alle input kwam het visiedocument ‘Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen’ tot stand.

Casefilm


Sfeerimpressie


Nieuwsgierig geworden?

Bekijk het Visiedocument van Friese Poort
of neem contact met ons op.

Youngworks.nl maakt gebruik van cookies:

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.