Aansturen van een nieuwe generatie

Youngworks


Elk bedrijf en elke persoon vraagt om een andere managementstijl. Voor werkgevers is het daarom belangrijk om te leren hun jonge werknemers op de juiste manier aan te sturen. Met welke vorm van aansturing haal je het beste in jonge collega’s naar boven?
YoungWorks
In toenemende mate zullen generaties naast elkaar op de werkvloer opereren. Dit maakt het extra moeilijk om de juiste managementstijl te bepalen. Wellicht heeft een oudere werknemer juist behoefte aan een duidelijk protocol voor zijn of haar dagelijkse werkzaamheden, terwijl een jonge werknemer hier absoluut niet aan wil denken. De uitdaging ligt daarom bij de manager/werkgever, om te zorgen dat alle partijen optimaal werk leveren en zich thuis voelen binnen het bedrijf. Dit vraagt om flexibiliteit.
Verschillende managementstijlen
Tot zo’n 30 jaar geleden heerste binnen veel organisaties een autoritaire managementstijl. De baas zegt wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. De werknemer voert het uit en er is geen tot weinig ruimte voor in- of tegenspraak van de werknemer. Deze managementstijl staat lijnrecht tegenover de onderhandelingscultuur waarin jongeren van nu veelal opgroeien. Jongeren zijn veel meer gewend om mee te praten.
Een heel ander uiterste vormt de democratische managementstijl. Hierbij is inspraak de ruggengraat van het bedrijf. Alles gebeurt in overleg, alle medewerkers worden gehoord en pas dan volgt een beslissing. Een nadeel van deze aanpak is dat onduidelijk kan worden wie wanneer een beslissing mag maken. Wie heeft precies de leiding? Bovendien kan deze managementstijl erg tijdrovend zijn.
Dienend leiderschap zal voor veel jongeren het beste werken: faciliteren en leiding geven waar nodig, vrijheid en verantwoordelijkheid bieden waar mogelijk. Bij deze managementstijl is vertrouwen geven heel belangrijk. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld een kader bieden waarbinnen de werknemers zelf hun pad kunnen bepalen. Dan wordt er bijvoorbeeld een duidelijk doel gesteld, maar is het aan de werknemer om dit doel te bereiken op de manier die hem/haar het beste lijkt. Zo vraagt de manager wel creativiteit en betrokkenheid en is de werknemer niet gebonden aan een werkwijze waar hij/zij niet aan gewend of het niet mee eens is. Ook moderne jongeren hebben behoefte aan ouderen die kennis en doorleefde praktijkervaring hebben. Ze willen graag leren van mensen die meer weten en dit goed en enthousiast kunnen overbrengen. Natuurlijk gezag speelt hierbij vaak een grotere rol dan iemands formele positie.

Tot slot enkele tips over leiding geven aan een nieuwe generatie werknemers:

  • Wees duidelijk, communiceer helder. Jongeren zijn allergisch voor vage doelen en taken. Ze calculeren in welke prestaties precies voldoende zijn en gaan slecht om met regels die halverwege het spel veranderen.
  • Realiseer je dat jongeren ook indirect veel van jou leren. Door jou aan het werk te zien en zo de kunst ‘af te kijken’ en het vervolgens na te doen. Je bent veel meer een rolmodel dan je zelf misschien denkt (en dan ze hardop zullen zeggen).
  • Denk ook bij jongeren niet: ‘one size fits all’. De een wil veel vrijheid, de ander liever wat meer structuur. Zoek bij iedereen daarom de beste benadering en blijf daarin variëren en leren.

Lees meer over jongeren op de arbeidsmarkt in de recent door techniektalent.nu uitgegeven publicatie ‘TechKnow, alle informatie over jongeren anno nu’ (www.techknow.nu).

Disclaimer Back to top