2017 – Een jaartje jonger

Rutger van den Berg


Een veranderlijke wereld vraagt om een flexibele mentaliteit. Aanpassingsvermogen is voor organisaties een voorwaarde voor succes. Precies daarom zijn jongeren een interessante groep. Ze zijn de belichaming van verandering: in denken en gedrag, fysiek en sociaal-emotioneel. De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van jongeren zijn een inspiratiebron voor organisaties, maar we moeten hier wel met de blik van de ervaren ouder naar kijken: doelloze veranderdrang schiet je tenslotte weinig mee op. Bij Youngworks bestuderen we nauwkeurig het grillige gedrag en de veranderlijke mentaliteit van jongeren. Vanuit die kennis geven we vier tips zodat ook jij op verantwoorde wijze ‘jong’ aan het nieuwe jaar kunt starten.

Positionering: wees geen spiegel, vertel je eigen verhaal
Je afzetten tegen de status quo, tegen de opvattingen van je ouders, van je leraren, van een andere groep jongeren óf tegen de heersende normen en waarden in de maatschappij, is inherent aan jong zijn. Het is een natuurlijke stap binnen identiteitsontwikkeling. Een protestgedachte vindt regelmatig haar oorsprong bij jongeren, of wordt in jonge kringen in ieder geval breed gesteund. De vorm van protest is sinds de jaren 60 wel verandert: we zien een verschuiving van de barricades naar o.a. sociaal ondernemerschap en natuurlijk de opkomst van digitale platformen waar jongeren zich online uitspreken voor en tegen allerlei onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de steun voor start-ups zoals bunq.nl die een ‘jong’ alternatief bieden voor grote, onpersoonlijke, banken. Of aan de populariteit van kledingwinkel & -merk Patta, dat leunt op een rebelse en eigenzinnige bestaansgeschiedenis. En natuurlijk de door jongeren opgerichte Youth Food Movement, dat zich hard maakt voor een ’good, clean en fair voedselsysteem’. Of wat te denken van het activistisch platform Avaaz.org dat het door jongeren omarmde clicktivism (passief protest d.m.v. een muisklik) op een waardevolle manier weet te gebruiken voor agendasetting en beleidsbeïnvloeding?

 

Jongeren sympathiseren met nieuwe en eigenzinnige ideeën. Ze zijn jong, ongehinderd door eerdere ervaringen, en kijken daarom met een frisse blik naar huidige, routineuze, situaties. Vanwege datzelfde gebrek aan ervaring zijn ze alleen niet altijd zelf in staat om zich een betere situatie of alternatieve aanpak voor te stellen. Ze sympathiseren daarom maar wat graag met partijen die dat wel kunnen. Wil je dat jongeren jou in het hart sluiten? Communiceer dan actief jouw eigen ideaal en breek met de bestaande conventies waar je het niet mee eens bent. Bied jongeren de mogelijkheid om m.b.v. jouw merk of dienst te kiezen voor een ‘eigen’ pad.

Communicatie: stay real, maar doe gerust nep.
Dagelijks worden we gebombardeerd met geretoucheerde foto’s, onrealistische video’s en opgeleukte verhalen. Dit roept de vraag op in hoeverre we nog onderscheid kunnen maken tussen wat ‘echt’ of ‘nep’ is. En doet dat onderscheid er nog toe? Wanneer je als jongere opgroeit in een sterk geïntegreerde online en offline omgeving is het lastig om grip te krijgen op wat ‘echt’ is. Online is altijd al een wirwar van fictie en realiteit. Continu onderscheid maken tussen dat wat nep of echt is, is vrijwel onmogelijk. Voor veel jongeren draait het ook niet altijd om wat ‘echt’ of ‘waar’ is, het gaat om wat zij als geloofwaardig ervaren. Authenticiteit is extra belangrijk wanneer de grenzen tussen echt en nep vervagen, maar een authentiek verhaal kan je ook communiceren zonder ‘echt’ (beeld)materiaal. Wat bedoelen we daarmee? Bekijk bijvoorbeeld dit filmpje van Aibnb: een animatie gebaseerd op een anekdote. Een symbolisch verhaal dat illustreert wat Airbnb kan betekenen. Geen ‘echt’ verhaal, maar wel een verhaal dat laat zien waar Airbnb voor wil staan.

Met betrekking tot organisaties vinden jongeren het vooral belangrijk dat wat ze doen, aansluit bij waar ze voor staan. Dit is in lijn met hoe ze over hun eigen identiteit denken: online worden identiteiten handmatig samengesteld en vervormd, er zijn weinig grenzen en regels. Vaak is de online ‘ik’ de betere, interessantere en knappere versie van de offline ‘ik’, maar het is wel de ‘ik’ die het sterkst overeenkomt met hun gewenste zelfbeeld. Bewaak daarom als organisatie vooral of het verhaal dat jij vertelt aansluit bij waar jij als organisatie voor staat en waar je naartoe wil, ongeacht de ‘echte’ of ‘neppe’ vorm waarin je dat verhaal giet.

Media: regeren is vooruitzien
Zoals we in de intro zeggen: een veranderlijke wereld vraagt om een flexibele mentaliteit en aanpassingsvermogen. Als er één groep is met een flexibele mentaliteit, dan zijn het jongeren: de periode van 12-25 jaar kun je samenvatten met de term ‘voortschrijdend inzicht’. Dit geldt ook voor hun mediagebruik. Hun leven draait om experimenteren en grenzen verleggen, ook online. Jongeren zijn hier vaak early adopters, zie bijvoorbeeld Facebook (studenten) en Snapchat (tieners). Wil je weten wat de online de next big thing kan worden? Zorg dan voor aansluiting bij de voortdurende evolutie in het mediagebruik van jonge mensen. Je hoeft niet direct op een trend in te springen, maar zorg er wel voor dat je weet dat, én waarom een nieuw medium populair is. Verken actief de mogelijkheden van nieuwe platformen en apps voor jouw bedrijf en betrek hier bij voorkeur jonge mensen bij. Zet bijvoorbeeld een intern experimental lab op, laat mensen 20% van hun tijd besteden aan Research & Development, of neem een bureau in de arm dat je hierbij kan helpen (hello WaliSnaps) . Doe in ieder geval iéts, en in een vorm die bij jouw organisatie past. Alleen zo kan je aansluiting bij het mediagebruik van morgen garanderen.

Organisatiecultuur: adem maakbaarheid om jongeren aan je te binden
Geloof jij dat de wereld maakbaar is? Geloof jij dat jouw organisatie invloed heeft op de toekomst? En, geloof je dat jij invloed hebt op jouw toekomst binnen de organisatie? Nederlandse jongeren geloven sterk in hun eigen maakbaarheid. Ze zijn opgegroeid met het motto “als je maar hard je best doet, kan je alles bereiken” en geloven dat zij zelf (ongeacht de kansen op de arbeidsmarkt) hun toekomst kunnen vormgeven. 87% van de jongeren weet zelfs zeker dat ze op een dag waarmaken waar ze nu van dromen (Bron: Motivaction). Dit geloof in maakbaarheid gaat vaak samen met positivisme en sterke ambitie, maar ook met een grote behoefte aan handelingsvrijheid. Een toekomstproof organisatie geeft jongeren daarom de regie over hun eigen ontwikkeling en waarborgt een gevoel van autonomie: wijs ze op de bestaande opleidingsmogelijkheden, bied een ontwikkelpad op maat en geef ruimte aan eigen initiatieven en ideeën. Help jonge medewerkers om zelf hun professionele identiteit te ontwikkelen. Laat ze experimenteren met diverse kanten van het werk en reflecteer regelmatig op gemaakte keuzes, ervaringen en prestaties. Klinkt dit overdreven? Toch doen steeds meer organisaties hun best om dit intern te organiseren. Duik ter inspiratie bijvoorbeeld eens in het international talent program van H&M dat draait om professionele vrijheid & groeikansen in ruil voor ambitie en inzet. Is het volgens u toch te veel moeite om deze professionele vrijheid te organiseren? Vergeet dan niet dat u op de arbeidsmarkt concurreert met bedrijven die die moeite wel willen doen. Veel Nederlandse jongeren leven volgens het credo “als je maar gelukkig bent”. Dit gaat gepaard met het idee dat ze zelf hun geluk moeten creëren. Wanneer je als organisatie die kans intern onvoldoende biedt, kijken ze binnen no-time verder bij andere organisaties.

Jong denken is waardevol op alle niveaus binnen een organisatie. Het is een manier van denken waar de wereld van nu om vraagt. Een wereld die steeds sneller verandert en waarin meer dan ooit behoefte is aan een flexibele mentaliteit, creativiteit en nieuwe ideeën. Grow young is wat ons betreft het motto voor bedrijven en merken in 2017!

Dit artikel is ook gepubliceerd op Frankwatching

Disclaimer Back to top