17!

SIRE viert met jubileumcampagne

Yvonne Van Sark


SIRE, de Stichting Ideële Reclame, bestaat vijftig jaar en viert dit met de jubileumcampagne 17!, Luister naar de toekomst, waarin SIRE zeventienjarigen aan het woord laat over de toekomst. Onder het motto We zijn zeventien en we hebben je wat te zeggen.

Allereerst, de campagne van SIRE is heel mooi gemaakt en toont een positieve boodschap. SIRE heeft een interessante groep 17-jarigen gevonden die ook echt wat te vertellen hebben. Ik denk dat veel mensen blij worden van de korte documentaire waarin ze aan het woord komen over onderwerpen als klimaat, zorg, immigratie, sociale zekerheid en werk.
SIRE-directeur Lucy van der Helm zegt over de campagne in een interview: „Deze generatie bepaalt hoe onze maatschappij er straks uit komt te zien. Een toekomst die er wat hun betreft rooskleurig uitziet. Dit is de generatie die de komende 50 jaar kleur geeft aan de maatschappij.” De jongeren zelf zeggen op de site: “Sommige mensen maken zich zorgen over de toekomst. Tegen die mensen willen we zeggen: het komt goed.”

En daar gaat het voor mij wel een beetje schuren. Want zeker, ik word ook blij als ik hoor dat voor een 17-jarige discriminatie zo passé is. Of dat een ander zich druk maakt over het gebrek aan aandacht voor ouderen. Laat ik over één ding duidelijk zijn: ik gelóóf in het optimisme en de dadendrang van jongeren. Bij Youngworks gaan we voortdurend in dialoog met de jongste generatie, samen met onze opdrachtgevers, dus ik weet hoe leerzaam, inspirerend en nuttig dat kan zijn. We moeten veel meer naar jonge mensen luisteren.

Maar regelmatig moeten we opdrachtgevers er ook erop wijzen dat ze niet alles van jongeren kunnen of mogen verwachten en dat juist de uitwisseling met andere generaties zo waardevol is. En die nuance mis ik. Dan dreigt er makkelijk optimisme, waarbij we jongeren verheerlijken als in: deze generatie gaat het wel fiksen. En dan worden de uitdagingen voor deze bloem der natie denk ik irreëel. Want laten we wel wezen; klimaatverandering, bevolkingsgroei, vergrijzing; wij volwassenen hebben de afgelopen vijftig jaar op zeer wezenlijke dossiers bar weinig stappen gezet om de toekomst zorgeloos, laat staan rooskleurig door te geven aan de jongeren die nu opgroeien.

Jeunisme
De campagne van SIRE sluit aan bij de trend van jeunisme. Met deze term typeert de Vlaamse auteur Paul Claes de omarming van jongeren door de amusements- en reclameindustrie, in zijn boek Kinderen van Rousseau. Jeunisme ontstond vanuit het cliché van de rebelse puber, dat een goed werkend verkoopargument bleek. Zo vercommercialiseerden seks, drugs en rock & roll de rebelse jeugdcultuur. Deze beweging is voelbaar tot de dag van vandaag. Want jongerencultuur is inmiddels een leeftijdoverstijgende popcultuur geworden. Jong zijn is de norm, en vrijwel niemand wil de aansluiting met dat wat ‘in’ of populair is volledig kwijtraken, ongeacht zijn leeftijd. Ook SIRE niet.

De wereld verandert steeds sneller en meer dan ooit is er behoefte aan een flexibele mentaliteit, aan creativiteit en nieuwe ideeën. Optimisme stimuleert vernieuwing en jeugdig elan kan dit stimuleren. Maar hoop en ambitie mag niet enkel onder 17-jarigen bestaan. Wij moeten als omgeving hun hoop en ambitie voeden en niet blind varen op jeugdig enthousiasme. SIRE had van mij ook landgenoten uit alle generaties het woord mogen geven. Of 50-jarigen, dat zou ook best toepasselijk kunnen zijn…. Mits ze ook écht oplossingen hebben voor de toekomst. Heel enthousiast werd ik zelf van de Toekomstbouwers, de jonge ontwerpers die Wilfried de Jong vorige week interviewde. Twintigers met geweldige ideeën om plastic te recyclen, asielzoekers te laten integreren en energie te genereren uit vervuild water.

Maar laten we waken dat optimisme doorslaat naar naïviteit; in een te verwachtingsvol beeld van wat jongeren allemaal kunnen. Daar wordt de wereld niet beter van, maar helpen we jongeren ook niet mee vooruit. 17-jarigen zijn een motor-in-aanbouw voor vernieuwing. Laten we ze goed begeleiden, vanuit realiteitszin, optimisme en betrokkenheid.

Disclaimer Back to top