Vrijzinnige vrouwen

Update

Puberen op je 9e

Deens onderzoek heeft aangetoond dat de pubertijd de voorbije 15 jaar voor zowel jongens als meisjes merkbaar steeds vroeger begon. Dit is niet alleen een opvallende ontwikkeling, het brengt ook de nodige consequenties voor jongeren met zich mee. YoungWorks Blog bespreekt de laatste bevindingen op het gebied van puberteitsonderzoek en de gevolgen.

 

Uit het onderzoek onder leiding van Professor Niels Skakkebaek, doktor Anders Juul en doktor Lise Aksglaede bleek dat het wisselen van de stem bij jongens over een periode van 10 jaar gemiddeld vier maanden eerder gebeurt. Over meisjes was al bekend dat de menarche (de eerste menstruatie) steeds vroeger plaatsvindt. Het Deense onderzoek toonde aan dat in 15 jaar de gemiddelde leeftijd van de menarche drie maanden is vervroegd. Uit het onderzoek bleek dat ook de start van de borstontwikkeling gemiddeld zelfs met een heel jaar vervroegd is ten opzichte van ongeveer vijftien jaar geleden. In 1991 was deze leeftijd nog gemiddeld 10,8 jaar en in 2006 bleek de gemiddelde leeftijd 9,8 jaar te zijn.

Ander recent onderzoek naar puberteit en etniciteit uit de Verenigde Staten, onder 1200 meisjes, laat zien dat bijna de helft van de donkere meisjes al bosten heeft op 8-jarige leeftijd. Eén op de drie Latijns-Amerikaanse meisjes en één op de vijf blanke meisjes hebben ook al borsten op deze jonge leeftijd. De wetenschappers maken zich zorgen over deze cijfers, aangezien deze meisjes op jonge leeftijd al beginnen te menstrueren en later meer risico lopen op borst- of baarmoederhalskanker.

Vóór de start van het onderzoek werd vroege puberteit gezien als een Amerikaans probleem. Dit komt voort uit de Amerikaanse levensstijl met vlees vol hormonen, obesitas en teveel passief televisie- en internetgedrag. De afgelopen 200 jaar was echter duidelijk te zien dat de pubertijd steeds vroeger komt. In 1700 was de gemiddelde leeftijd waarop de stem van jongens veranderde nog 18 jaar, terwijl dit nu veel vroeger is. Tussen 1850 en 1950 is de leeftijd waarop de eerste menstruatie plaatsvond gedaald van 17 naar 14 jaar. De algemene verklaring die wordt gegeven voor deze vervroeging van de pubertijd is dat mensen zich voortplanten als ze gezond zijn. Naarmate de kwaliteit van het voedsel en van de gezondheidszorg toeneemt, blijken mensen op steeds jongere leeftijd zeer gezond te zijn en daalt de leeftijd waarop de pubertijd begint. Vanaf 1950 leek de gemiddelde leeftijd voor het beginnen van de puberteit echter te stabiliseren. De ontdekking dat deze de laatste jaren weer sterk aan het dalen is, leidt dan ook tot veel ophef.

Het steeds vroeger beginnen van de pubertijd baart zorgen. Het betekent namelijk dat kinderen wel vroeger seksueel volwassen zijn, maar niet dat ze ook geestelijk klaar zijn voor deze ontwikkeling. Dr. Richard Stanhope, een Britse pediatrische endocrinoloog, denkt dat kinderen die erg vroeg in de pubertijd terechtkomen niet om kunnen gaan met de gevolgen van deze ontwikkelingen. Deze jonge kinderen zijn een risicogroep voor seksueel misbruik, ongewenst seksueel gedrag, seksueel overdraagbare ziektes en tienerzwangerschappen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat jongeren die vroeger in de puberteit terechtkomen vaker risicogedrag vertonen zoals drugsgebruik, comazuipen en wetsovertredingen. Bij jongens wordt dit toegeschreven aan de toename van testosteron. Testosteron is een moeilijk hormoon om mee te leren leven, als dit hormoon al sterk aanwezig is op jonge leeftijd is dit nog moeilijker. Voor meisjes kan het op vroege leeftijd aanmaken van oestrogeen ook vervelend zijn. Naast dat het sterke invloed kan hebben op de emoties en het gedrag van jonge meisjes, is er ook een gezondheidsrisico aan verbonden. Er lijkt namelijk een verband te bestaan tussen een vroege pubertijd en een verhoogde kans op borstkanker en diabetes.

De trend is voor de onderzoekers duidelijk, maar het hoe en waarom van de vervroegde pubertijd is dat nog niet. Zoals gezegd wordt de verbetering van leefomstandigheden als één van de oorzaken gezien, maar dat alleen is niet genoeg om de huidige trend volledig te verklaren. Ook is er een samenhang gevonden tussen lichaamsgewicht en puberleeftijd. Kinderen met meer vet blijken eerder in de puberteit terecht te komen, dit geldt voor zowel jongens als meisjes. Binnen de wetenschap is er echter nog geen uitsluitsel of meer lichaamsvet zorgt voor een vroegere puberteit of dat de vroegere puberteit juist zorgt voor meer lichaamsvet bij jongeren. Wat rest is verder onderzoek naar de effecten van verschillende hormonen en moderne chemische stoffen waar we in ons dagelijkse leven veel mee in aanraking komen. Het Deense onderzoek wordt volgend jaar gepubliceerd en zal ons hopelijk wijzer kunnen maken over het hoe en waarom van de vervroegde pubertijd.

Bron: Fiona Neill. Boys voices are breaking earlier; girls are developing breasts as young as six. But why? In Intelligent Life Magazine, zomer 2010.

Delen via social of mail.
Close

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang net als meer dan 6.000 anderen maandelijks jongerentrends, inspiratie en nieuw werk in je mailbox.