Ouderbetrokkenheid maakt het verschil in schoolsucces

Ouderbetrokkenheid wordt nog wel eens verward met ouderparticipatie: leesouders, luizenouders, de oudercommissie… kortom alle ouders die meehelpen op school. Dat zijn uiteraard betrokken ouders, maar ouderbetrokkenheid gaat verder dan de actieve ouders die hun neus vaker in de school laten zien. Het gaat om de manier waarop ouders zich bemoeien en betrokken zijn bij het leerproces van hun kinderen.

young 001_1000px

Als het gaat om kinderen neigen ouders en scholen ernaar om toch een beetje te denken in domeinen en verantwoordelijkheden. De school is voor onderwijs en de ouders voor de opvoeding. Regelmatig zien we discussies over de grenzen van deze indeling: tot hoever gaat de verantwoordelijkheid van de school? Seksuele voorlichting, sociale normen en waarden, gezond eetgedrag, mediawijsheid: wat hoort een kind thuis te leren en wat op school? Daarnaast zijn er ook veel ouders die zich in hun drukke bestaan weinig bemoeien met wat hun kinderen op school doen. Als het niet goed gaat met rekenen, lezen of schrijven, dan horen ze dat één keer per half jaar tijdens het tienminutengesprek en vervolgens verwachten ze dat de school een oplossing biedt.

Uit kwalitatief onderzoek weten we hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen structuur bieden bij het organiseren van hun ‘huiswerk’. Dat begint al op de basisschool: de topotoets overhoren, samen extra sommetjes maken of je kind wat extra laten oefenen met lezen. Daarna volgt de uitdaging van de middelbare school. Ouders kunnen hun kinderen helpen met het inrichten van de dagindeling, bijvoorbeeld het kiezen van vaste momenten voor het huiswerk. Liever één keer per half jaar op een rustig moment de afspraken goed optuigen dan elke dag weer zeuren en drammen om je 15-jarige kind op z’n kamer aan het werk te krijgen.

Verwachtingsvol onderwijs?

Onderwijs begint bij ouders die voorlezen en daarmee een basis leggen. Ouders die met kinderen praten en hen corrigeren als een kind een zinnetje zegt. Onderwijs gaat verder met betrokken ouders die ook onderdeel zijn van de schoolgemeenschap. Dus niet alleen tot aan de schoolhekken en het dan overlaten aan de juffen of meesters. Scholen mogen ouders ook meer betrekken, want het leerproces is van ons samen. Ouders van nu zijn mondig en willen hun kind graag gelukkig zien. Daarom vind ik het zo belangrijk dat we een verwachtingsvol onderwijs hebben. Een kind wordt niet gelukkig als er niets van hem of haar wordt verwacht. Een kind maak je gelukkig door te zeggen: “He, je kan iets en ik weet eigenlijk dat je het beter kan, we gaan het samen doen, met elkaar”. Dit is teamwork tussen het onderwijs op school en de opvoeding thuis.

Hebben scholen de behoeften en mening van ouders goed genoeg in beeld?

Als ouders zo’n belangrijke rol spelen is het goed om als school(directeur) te weten hoe ouders kijken naar het onderwijs van hun kinderen. Zij zien tenslotte ook hoe hun kinderen thuis reageren na een dag op school. Waar ze op de basisschool eventueel nachtmerries van krijgen en waar ze op de middelbare school mee worstelen als ze hun huiswerk maken. Met de informatie die ouders van hun kinderen krijgen vormen ze zich een beeld van de school. Dat wordt lichtjes aangevuld met hoe ze de school zelf ervaren als ze er wel eens rondlopen. De mening van ouders vormt een waardevolle informatiebron voor scholen. Niet alleen omdat ouders via hun kinderen de kwaliteit beoordelen (en daar toekomstige leerlingen en hun ouders mee beïnvloeden), maar ook omdat daarmee het onderwijs beter kan worden.

Onderwijsscan: praktische snelle tool

Wat vinden jongeren nu echt van hun opleiding of school? Wat gaat goed en wat kan en moet beter? Hoe beleven docenten schoolbeleid en welke kansen zien ze? Hoe kijken ouders naar de rol die de school speelt en waar hebben ze behoefte aan? Steeds meer onderwijsinstellingen hebben behoefte aan scherp zicht op wat er leeft binnen en buiten de onderwijsinstelling. Of het nu gaat om motivatie, studiesucces of excellentie.

Met behulp van de YoungWorks Onderwijsscan krijgt een onderwijsinstelling op een efficiënte manier in vier weken antwoord op deze vragen. De onderwijsscan is een online, kwantitatief instrument en is bedoeld voor instellingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. De onderwijsscan kan zich richten op ouders (oudertevredenheidsonderzoek), docenten (werknemerstevredenheid, pedagogisch klimaat) en op de leerlingen. Het biedt praktische aanknopingspunten om kwaliteit en communicatie te verbeteren en de verbinding aan te gaan met cruciale doelgroepen. Meer weten? Mail met Joris Schuurman.

Delen via social of mail.
Close

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang net als meer dan 6.000 anderen maandelijks jongerentrends, inspiratie en nieuw werk in je mailbox.