Landelijke Jeugdmonitor 2009

Hoe staat het met de jongeren anno 2009? Voelen ze zich veilig in Nederland? Gaat het goed op school? Het CBS geeft jaarlijks antwoorden op deze en andere vragen in de Landelijke Jeugdmonitor.

Het ministerie van Jeugd en Gezin heeft vijf voorwaarden opgesteld die moeten zorgen voor een goede ontwikkeling van de jeugd. Gezondheid en veiligheid, maar ook een steentje bijdragen aan de maatschappij, plezier hebben, de mogelijkheid krijgen je talenten te ontwikkelen en goed voorbereid zijn op de toekomst. Deze aspecten laten zien hoe het staat met de Nederlandse jongeren.

Enkele resultaten uit de monitor:

 • Nederland heeft bijna vijf miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar. Het CBS verwacht dat het aantal jongeren gaat dalen. In 2020 zullen er 139 duizend jongeren minder zijn dan in 2009.
 • 23% van de jongeren is van allochtone herkomst. Dit aandeel zal de komende jaren iets stijgen, met de Marokkaanse jongeren als grootste niet-westerse herkomstgroep. Zie ook de kwartaalrapportage over allochtone jongeren en integratie.
 • Meiden verlaten eerder het ouderlijk huis dan jongens. Zij wonen ook op jongere leeftijd gehuwd of ongehuwd samen.
 • Ieder jaar maken rond de 33.000 jongeren een echtscheiding mee. Meer dan de helft van deze kinderen is hier jonger dan tien jaar.
 • Jongeren zijn positief over hun eigen gezondheid. Het aantal jongeren van 10 tot 20 jaar dat nog nooit heeft gerookt is in de afgelopen tien jaar toegenomen.
 • Veel jongeren groeien in een gezonde en veilige omgeving op. Helaas hebben toch nog 53.000 jongeren in 2008 contact opgenomen met het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling.
 • Van de 18-plussers studeerde ruim de helft in 2007-2008. Het aantal jongeren dat een opleiding in het hoger onderwijs kiest, is de laatste jaren toegenomen. Vooral veel meiden kiezen ervoor om door te studeren.
 • Acht van de tien jongeren van 18 tot 25 jaar is actief binnen een vereniging. In meer dan de helft van de gevallen gaat het hier om een sportvereniging.
 • De helft van de jongeren van 12 tot 25 jaar geeft aan zichzelf tot een religie of levensbeschouwelijke groepering te rekenen. Een op de tien jongeren bezoekt wekelijks een kerk, moskee of andere godsdienstige bijeenkomst.
 • Vier op de tien van de 18- tot 25-jarigen deed in 2008 vrijwilligerswerk.
 • Meer dan 90% van de jongeren geeft aan gelukkig en tevreden te zijn met het eigen leven.
 • Jonge mannen hebben het moeilijk met het vinden van een baan. In het tweede kwartaal van 2009 was één op de zes van de 15- tot 23-jarigen werkloos. De economische crisis is dus voelbaar voor met name deze groep.
 • Een belangrijk maatschappelijk probleem is dat tienduizenden jongeren niet meedoen aan het arbeidsproces. In 2008 ontvingen 70.000 jongeren van 15 tot 25 jaar een uitkering, vaak vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit aantal is sinds 1998 met maar liefst 87% toegenomen.
 • 40% van de jongeren die op school zitten of studeren heeft een bijbaan van minder dan 12 uur per week. Zij werken vooral in de handel en horeca.

Bij de presentatie van de Jeugdmonitor 2009 sprak demograaf Jan Latten van een historische omkering dat de vrouwen van straks over meer kennis lijken te gaan beschikken dan mannen. Dit haakt aan bij de trend over de eeuw van de vrouw, die wij eerder signaleerden.

Deze en andere resultaten staan uitgebreid beschreven in de Landelijke Jeugdmonitor 2009 met bijbehorende tabellen en grafieken. Meer recente cijfers over jongeren zijn te vinden op de website van het CBS, hier worden per kwartaal nieuwe cijfers gepubliceerd.

Lees ook de Landelijke Jeugdmonitor 2008, voor cijfers uit het verleden.

Download: Landelijke Jeugdmonitor 2009 (PDF)

Delen via social of mail.
Close

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang net als meer dan 6.000 anderen maandelijks jongerentrends, inspiratie en nieuw werk in je mailbox.