STAR WARS

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor The Walt Disney Company

Wat was de opdracht?

Een half jaar voor de première van de Star Wars-film ‘The Force Awakens’ in de zomer van 2015 vroeg The Walt Disney Company (TWDC) ons om onderzoek te doen onder het Nederlandse publiek. TWDC wilde graag inzicht krijgen in de awareness, bekendheid, interesse en waardering van het merk Star Wars onder een brede doelgroep van 5- tot 55-jarigen in Nederland. Een jaar later (medio 2016) vroeg TWDC ons opnieuw om online onderzoek te doen, voorafgaand aan de première van de Star Wars film ‘Rogue One’.

Inzichten uit het onderzoek boden TWDC houvast bij het invullen van de marketing- en communicatieplannen. Daarnaast hielp het TWDC bij het bepalen van de verwachtingen qua bezoekersaantallen en de verkoop van merchandise voor beide films.

Hoe hebben we het aangepakt?

Het onderzoek in 2015 was opgebouwd uit een kwalitatief en kwantitatief deel.

Kwalitatief onderzoek: family visits

We bezochten Star Wars-fans thuis om te zien en ervaren hoe zij Star Wars beleven. Deze onderzoeksgroep bestond uit jongens van 6 – 18 jaar en hun vaders, plus fans tussen de 25 en 35 jaar. Daarnaast spraken we vriendenduo’s (m/v) tussen de 12 en 35 jaar (Star Wars-likers en -dislikers).

Online onderzoek

De inzichten uit dit kwalitatieve onderzoek gaven richting aan de invulling van de online vragenlijst. In september 2015 (en opnieuw in 2016) zetten we de vragenlijst uit onder een representatieve groep Nederlanders tussen 5 en 55 jaar. Kinderen van 5-15 jaar vulden de vragenlijst samen met hun ouder in, waarbij we de ouder expliciet vroegen om de kinderen niet te beïnvloeden maar ruimte te geven voor hun eigen mening.

Expertise vragenlijst-constructie jonge doelgroepen

We hebben veel ervaring met het opstellen van vragenlijsten voor jonge doelgroepen. Doordat we onze vragenlijsten altijd pretesten onder de doelgroep weten we inmiddels goed wat werkt en wat niet. Zo zorgen we ervoor dat de vragenlijst kort is en alleen relevante vragen en antwoordcategorieën bevat. Verder besteden we veel aandacht aan de formulering van de vragen, zodat deze goed aansluiten bij de doelgroep: vlot, uitnodigend, concreet, zonder ingewikkelde woorden. Onze experts bij Youngworks reviewen de vragenlijst met een kritische blik en voegen hun expertise toe. Zo komen we tot een optimale vragenlijst.

Kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek doen onder jongeren?

Neem contact op met Suzanne Dölle: Suzanne@youngworks.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Delen via social of mail.
Close

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang net als meer dan 6.000 anderen maandelijks jongerentrends, inspiratie en nieuw werk in je mailbox.