Co-creatiesessie met pizza, over de toekomst van Delft

Update

Fly me to the moon

Schiphol verbinden met de millennial-reiziger

Uitleg idee
Jaarlijks reizen veel jongeren via Schiphol Airport. In hoeverre sluit de luchthaven nu aan op de behoeften en wensen van de Millennial-reiziger? Youngworks dook samen met Schiphol in de leefwereld van jonge reizigers tussen 17 en 28 jaar. Wat kenmerkt hun wensen op het gebied van ontspanning, inspanning, sfeer en communicatie op de luchthaven? En welke kansen biedt dit Schiphol?

Opdracht
De centrale vraag van dit traject was: In hoeverre sluit Schiphol nu aan op de behoeften van de nieuwe generatie reizigers en welke kansen liggen hier voor de toekomst?

Aanpak
In dit onderzoek doorliepen we vier fasen. Per fase doken we dieper in de Schipholbeleving van de Millennial-reiziger.

1. Trendanalyse

Welke relevante ontwikkelingen spelen momenteel binnen de leefwereld van jongeren? En wat betekenen die ontwikkelingen voor Schiphol? In een intensieve sessie brachten Youngworks en Schiphol hun kennis van ontwikkelingen in hedendaagse jongerencultuur en de markt bij elkaar en vertaalden dit naar aandachtspunten en kansen voor de rest van het traject.

2. Facebook-community
In de tweede fase van het onderzoek riepen we een Facebook-community in het leven. Vijftien jongeren gaven ons zeven dagen lang in een inkijkje in hun dagelijkse leven, hun ambities, mediagebruik en reiservaringen. Deze verhalen, beelden en video’s gaven een geanimeerd beeld van de diverse leefwereld van de Millennial-reiziger en bovenal waardevolle inzichten in wat zij aantrekkelijk vinden aan organisaties én fysieke ruimtes.

3. Terminal-interviews
In de derde fase interviewden we jonge reizigers in the heat of the moment, voorbij security, in de terminals en bij de gates. We spraken zowel Nederlandse als buitenlandse jonge reizigers over hun reisbeleving op dat moment. Wat valt hen op aan Schiphol? Waarmee onderscheidt de luchthaven zich? En in hoeverre beschouwen zij zichzelf als een belangrijke doelgroep? Op basis van de inzichten uit fase 1 en 2 formuleerden we vervolgens zes kansrijke thema’s voor Schiphol.

4. Schiphol-expeditie
Fase vier stond in het teken van kansen: wat kan Schiphol doen op de zes hoofdthema’s om haar verbinding met de Millennial-reiziger te optimaliseren? We organiseerden een co-creatiesessie met zeventien jongeren en tien Schiphol-medewerkers. Verdeeld over zes teams gingen zij op expeditie door Schiphol. De groepjes vertrokken op hun ‘reis’ met een (nep-)ticket in de hand en gaven hun ogen goed de kost. Elke tien minuten ontvingen ze een nieuwe opdracht en hun bevindingen deelden ze live met de onderzoekers in een WhatsApp-groep. Na hun expeditie kwamen de deelnemers weer samen en gingen zij onder begeleiding van Youngworks-moderatoren in co-creatie aan de slag met het bedenken van nieuwe initiatieven en producten om Schiphol dé luchthaven voor de Millennial-reiziger te maken.

OPBRENGST
Schiphol is voor jongeren de gateway naar avontuur, maar kan op een nog aantrekkelijkere en verrassendere invulling geven aan die rol. Het onderzoek leverde diverse concrete kansen en acties op waarmee Schiphol haar jonge reizigers helpt ontspannen, hun voorpret voedt en hun ontdekkingsbehoefte op een verrassende en laagdrempelige aanwakkert. Verwacht in de toekomst dus niet alleen het vliegtuig te pakken op Schiphol, ga ervan uit dat de luchthaven je ook op de weg daar naartoe in hogere sferen doet belanden!

Delen via social of mail.