Co-creatiesessie met pizza, over de toekomst van Delft

Update

Co-creatie Summa College: ‘Stem van de Student’

Samen nadenken over de toekomst van het onderwijs

Youngworks organiseert samen met het Summa College ‘Stem van de Student’, een co-creatie dag waarin studenten hun ideeën delen voor een beter onderwijs.

Situatie
Studenten zijn de eindgebruiker van het onderwijs. Het Summa College vindt het daarom belangrijk om bij het vormgeven van het onderwijs haar studenten te horen over de behoeften, wensen en ideeën die zij hebben. Om deze reden neemt het Summa College verschillende initiatieven om te ontdekken hoe studenten het beste leren en hoe je als onderwijsinstelling deze inzichten naar de praktijk vertaalt.

Opdracht
Aan Youngworks de opdracht om een dag te organiseren waar studenten op een interactieve manier worden uitgedaagd om concrete input te leveren over het onderwijs van het Summa College voor de komende jaren. Daarnaast werd Youngworks gevraagd de uitkomsten van de sessie te presenteren tijdens een congres.

Aanpak / werkwijze
We begonnen met het verkennen van de ontwikkelingen die spelen rondom activerend onderwijs en maakten een selectie van vijf belangrijke thema’s: motivatie, flow, gepersonaliseerd leren, de beroepspraktijk en zelfsturing. Deze onderwerpen vormden de basis waarop we een co-creatie dag ontwikkelden en faciliteerden. Op 26 oktober 2017 namen ruim 80 studenten deel aan ons evenement ‘De Stem van de Student’. In 10 subgroepen daagden we studenten door middel van creatieve werkvormen (brainstormen, design thinking, energizers met LEGO etc.) uit om zoveel mogelijk gedachten en ideeën over het onderwijs van de toekomst uit te laden en te clusteren. Aan het eind pitchte iedere groep hun belangrijkste aandachtspunten aan een panel van docenten, teamleiders en directie van het Summa.

Resultaten Toplines
In een interactieve presentatie deelde Youngworks de uitkomst van de ‘Stem van de student’ aan 1.300 deelnemers tijdens het personeelscongres Summa Quest. In de week daarna werden onderstaande posters met uitspraken van studenten verspreid door alle gebouwen van het Summa. Deze vatten mooi samen waar meer aandacht aan moet worden besteed als het gaat om activerend onderwijs. Na het personeelscongres hebben we met docenten, ondersteunend personeel en teamleiders nog eens doorgesproken hoe aanbevelingen en verbeterpunten in de praktijk gebracht kunnen worden.

Delen via social of mail.