Je toekomst in rook op

Dat blowen en overmatig alcohol drinken niet goed voor je is, weten de meeste mensen wel. Maar nu is het wetenschappelijk bewezen dat overmatig gebruik van drugs en alcohol leidt tot schooluitval.

Onderzoekers van (wederom) de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut hebben de relatie tussen alcohol- en drugsgebruik en schoolproblemen wetenschappelijk vastgesteld. Ze ondervroegen ruim 5000 jongeren tussen de 12 en 17 jaar van 64 middelbare scholen. Daarnaast zijn docenten en begeleiders van vijf grootstedelijke vmbo-, mbo-en havo/vwo-scholen geïnterviewd.

Zwaar drinken op jonge leeftijd is een aanslag voor de ontwikkeling van de hersenen in de puberteit. Deze jongeren hebben vaak moeite hun aandacht erbij te houden, een taalachterstand en ruimtelijk inzicht en het geheugen blijven achter. Al deze gevolgen hebben negatieve effecten op de schoolprestaties.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat slechte schoolprestaties, spijbelen en een gebrekkige schoolmotivatie de belangrijkste voorspellers zijn voor latere schooluitval. In dit onderzoek worden de belangrijkste factoren voor schooluitval (slechte prestaties, spijbelen en gebrekkige motivatie) in relatie gebracht met middelengebruik.

Een opvallend punt uit het onderzoek is dat de verbanden tussen alcohol- en drugsgebruik en spijbelen sterk bleven. Ook nadat er gecontroleerd is op andere factoren die van invloed kunnen zijn op spijbelen, zoals sekse, opleidingsniveau, middelengebruik door vrienden en de mate van ouderlijk toezicht, blijft dit verband sterk. Middelengebruik is wel vaak een onderdeel van een breder leefpatroon. Tot dit patroon behoren factoren als minder ouderlijk toezicht, vrienden die middelen gebruiken, een slecht schoolklimaat en vaak met de politie in aanraking komen. Deze factoren stimuleren op hun beurt weer alcohol-en drugsgebruik.

Het veelvuldig gebruik van alcohol en drugs leidt dus tot spijbelen (en uiteindelijk tot schooluitval). Meiden zijn hier nog kwetsbaarder voor dan jongens, evenals scholieren van havo of vwo in tegenstelling tot vmbo-scholieren.

De meeste docenten geven aan geen goed beeld te hebben van het alcohol- en drugsgebruik van hun scholieren. En wanneer ze het wel herkennen, weten ze niet hoe ze hier mee moeten omgaan. Alle onderzochte scholen hebben een streng spijbelbeleid, maar geen duidelijke regels of protocollen voor alcohol- en drugsgebruik. Staatssecretaris Van Bijsterveld heeft het Trimbos Instituut de opdracht gegeven om een handreiking te ontwikkelen voor docenten en begeleiders, zodat zij sneller en beter kunnen omgaan met alcohol- en drugsgebruik bij leerlingen.

De overheid is al langer bezig om beide problemen (schooluitval en alcohol- en drugsgebruik reduceren) aan te pakken. 85% van de coffeeshops in de buurt van scholen zijn inmiddels gesloten. De doelstelling met betrekking tot schooluitval is het terugbrengen van het aantal drop-outs van 71.000 naar 35.000 in 2012.

De resultaten van dit onderzoek bewijzen ten slotte dat middelengebruik leidt tot vaker spijbelen, wat op den duur schooluitval veroorzaakt. Je toekomst letterlijk in rook op laten gaan dus. Nieuwe munitie in de actuele discussies over vroegtijdige schoolverlaters én over drugs en alcohol.

Download: Middelengebruik en voortijdig schoolverlaten (PDF)

Delen via social of mail.
Close

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang net als meer dan 6.000 anderen maandelijks jongerentrends, inspiratie en nieuw werk in je mailbox.