Het Nieuwe Werken

Onder jongeren blijkt flexibiliteit en afwisseling een belangrijke rol te spelen in de keuze van een vakantiebaantje. Eenzelfde trend van vrijheid en flexibiliteit is de basis voor de ideeën achter het ‘Nieuwe Werken’ en de ‘Nieuwe Werknemer’. Hoe kijken jongeren hier tegenaan? YoungWorks zocht het uit.

Eerder stond al op YoungWorks Blog dat veel jongeren deze zomer van plan zijn om extra geld te verdienen met een vakantiebaantje. Lena (18 jaar) viel het op dat veel jongeren meer dan één baantje hebben:

“Iedereen heeft allemaal losse dingen waarmee bij elkaar een aardig maandloon verdiend wordt. Veelal dingen op oproepbasis, maar ook bijvoorbeeld meerdere parttime baantjes.”

Een nadeel van deze mix van baantjes is dat het minder zekerheid biedt dan een vaste vakantiebaan, je weet nooit van te voren hoeveel je precies gaat verdienen. Daar tegenover staat wel meer vrijheid en de mogelijkheid om per week of maand te bepalen hoeveel je wilt werken. Jongeren lijken zo flexibel mogelijk te willen blijven en leggen zich liever niet vast. Ook de afwisseling speelt een rol, zo zeggen veel jongeren bijvoorbeeld een fulltime horeca baan te eentonig te vinden. Behoefte aan afwisseling en flexibiliteit staat tevens aan de basis van het Nieuwe Werken, de trend binnen het volwassen bedrijfsleven.

Paulien Kreutzet, Xander Lub en Hanne Marckmann deden een creatief onderzoek naar de wensen van de Nieuwe Werknemer binnen het Nieuwe Werken. Hiervoor werd een groep van 35 ‘Nieuwe Werknemers’ tussen de 18 en 33 jaar ondervraagd. Het Nieuwe Werken is gebaseerd op flexibiliteit. Met flexibiliteit wordt bedoeld dat je kunt werken waar, wanneer, hoe en met wie je maar wilt. Hiervoor zijn flexplekken, laptops, conference calls, mobiele telefoons en zzp-ers in het leven geroepen. Met deze middelen kunnen de nieuwe werknemers hun werk en privé leven, de hang naar verschillende ervaringen en naar persoonlijke groei beter combineren met het in vaste dienst werken voor een (groot) bedrijf. Volgens het onderzoek is de jonge werknemer op zoek naar authenticiteit. Daarnaast is de nieuwe werknemer op zoek naar erkenning van zijn/haar persoon. Ze vinden dat hun mening op waarde moet worden geschat en zeker niet mag worden afgeserveerd op rang en functie. De nieuwe werknemer heeft moeite met klassieke hiërarchische organisaties. De onderzoekers identificeerden ook een behoefte aan een duidelijke visie. De Nieuwe Werknemer is op zoek naar een bedrijf dat wat toevoegt aan de wereld. Alleen een goed imago zegt niet meer genoeg, de visie van het bedrijf zegt volgens jongeren meer over wat het bedrijf echt wil bereiken. Deze visie moet aansluiten bij hun eigen visie.

In het onderzoek werden drie verschillende vacatures van woningbouwcorporaties voorgelegd aan 35 Nieuwe Werknemers in de leeftijd 18-33 jaar met verschillende hbo- en wo- achtergronden. Één van de vacatures heeft een traditionele zakelijk tekst, één vacature is gebaseerd op het idee van een authentieke visie en de laatste gaat uit van een zeer flexibele, open-minded en vernieuwende invulling van de functie. De meerderheid van de onderzoeksrespondenten (46%) koos voor de derde, meest flexibele vacature. De onderzoekers concludeerden naar aanleiding daarvan dat een flexibele inrichting van processen en meer vrijheid jonge werknemers aanspreekt. Wel benadrukken ze dat nog lang niet alle jongeren zitten te wachten op (te) veel vrijheid. Ze willen graag gehoord worden binnen een organisatie, maar willen ook bevestiging dat ze goed werk leveren en hebben behoefte aan duidelijke kaders waarbinnen ze hun gang kunnen gaan. De hang naar vrijheid binnen een bedrijf is dus relatief. De behoefte aan grenzen en kaders komt voort uit de onzekerheid van jonge werknemers over wat ze kunnen betekenen voor een bedrijf en hun onwetendheid over het reilen en zeilen binnen het bedrijfsleven.

De “Raad van Anders”, een project van Microsoft in samenwerking met YoungWorks, verschafte ook enkele interessante inzichten over hoe jongeren aankijken tegen flexibiliteit en het Nieuwe Werken. In 2008 selecteerde Microsoft een groep van achttien jongeren van 16 tot 20 jaar die vrij mochten rondkijken binnen het bedrijf om vervolgens te vertellen wat ze van het Nieuwe Werken vonden en hoe het nog ‘nieuwer’ kon. Uit dit project kwam net als uit de hierboven besproken onderzoekresultaten naar voren dat niet alle jongeren zich kunnen vinden in de vrijheid en flexibiliteit van het nieuwe werken. De jongeren in dit project hadden eveneens behoefte aan kaders en grenzen binnen de vrijheid van het Nieuwe Werken.

Een aantal jongeren uit de Raad van Anders plaatst kanttekeningen bij het gebrek aan hiërarchie binnen Microsoft, ze begrijpen niet hoe iemand nog duidelijke beslissingen kon nemen als hij/zij gelijk staat aan iedereen. Een ander interessant kritiekpunt van de jongeren op het werken in een platte non-hiërarchische organisatie is dat ze niet zien hoe ze hogerop kunnen komen. Ze vragen zich af hoe je carrière kan groeien als de organisatie zo plat is als een pannenkoek. Ook hebben de jongeren moeite met het idee dat ze niet meer naar het werk toe moeten, maar enkel nog áán het werk zouden moeten. Ze twijfelen aan de productiviteit als er geen verantwoording afgelegd hoeft te worden aan een aanwezige leidinggevende. Ook wordt gevreesd dat het verdwijnen van de grens tussen werk en privé problemen met zich mee zal brengen. Bij het verdwijnen van de fysieke werkplek wordt het onduidelijk wanneer je aan het werk moet zijn. Ze zijn bang het gevoel te krijgen altijd aan het werk te (moeten) zijn. Ondanks alle kritiek zien ze ook voordelen van het Nieuwe Werken. Het is volgens de participanten een manier van leven die je jezelf moet aanmeten. Je moet er in passen, je moet erin kunnen functioneren, je moet erin leven. Als dat lukt biedt de vrijheid en flexibiliteit vele voordelen. Uitspraken over de toekomst van het Nieuwe Werken durven de jongeren echter niet te doen, volgens de Raad van Anders moeten we nog maar afwachten hoe het Nieuwe Werken zich in de toekomst zal ontwikkelen.

Uit beide besproken projecten blijkt dat vooralsnog de hang naar flexibiliteit en afwisseling onder jongeren wel aanwezig is, maar nog niet duidelijk is gedefinieerd. Ondanks de positieve gedachten achter het Nieuwe Werken blijven jongeren kritisch over hoe het concept moet worden toegepast bij een ‘volwassen baan’. Onbeperkte arbeidsvrijheid wordt vooralsnog door de jongeren als iets onduidelijks en moeilijk toepasbaars gezien. Op het gebied van vakantiebaantjes is dit een ander geval, daarin staan flexibiliteit en vrijheid voorop. Voor jongeren hebben vakantiebaantjes echter een heel andere betekenis dan een ‘volwassen baan’. Het minder serieuze karakter maakt het mogelijk om meer te experimenteren met flexibiliteit en afwisseling. Het besef dat werken in de toekomst een serieuzere zaak is blijkt echter duidelijk aanwezig te zijn. De invulling van een dergelijke baan en de toekomst van het werken blijken voor jongeren nog lang niet vast te staan.

Het onderzoek ‘Vacature van de toekomst’ werd gepubliceerd in Eye nr 3, 2010.

De resultaten van het project ‘Raad van Anders’ vind je hier.

Delen via social of mail.
Close

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang net als meer dan 6.000 anderen maandelijks jongerentrends, inspiratie en nieuw werk in je mailbox.