Het gezin van de toekomst

Hoe denken jongeren over hun toekomst als ouders? Voeden ze hun kinderen later net zo op als ze zelf zijn opgevoed? En hoe zit dat met traditionele rollenpatronen tussen man en vrouw? De Nationale Jeugdraad deed hier onderzoek naar.

Jongeren hebben over het algemeen een traditioneel beeld van het gezin. Zo willen jongeren tussen de 18 en 25 jaar liever eerst een tijdje samenwonen voordat ze in het huwelijksbootje stappen en driekwart wil uiteindelijk trouwen.

De Nationale Jeugdraad (NJR) deed onderzoek naar hoe jongeren tussen de 12 en 25 jaar later de zorg voor kinderen en het huishouden met werk willen – en verwachten – te gaan combineren. Aan het kwantitatieve deel hebben 1904 jongeren meegedaan. Het kwalitatieve deel bestond uit focusgroepen met 37 jongeren.

Studiekeuze

Omdat het kiezen van een studierichting of opleiding gevolgen kan hebben voor de dagindeling later, is er gevraagd naar de belangrijkste redenen dat jongeren kiezen voor een studierichting. Voor 59% is interesse de belangrijkste reden om een bepaalde studierichting te kiezen, voor 20% is dit omdat ze er goed in zijn. Wanneer jongeren een middelbare school uitkiezen, speelt de keuze van de ouders daarbij een grote rol. Maar als de vervolgstudie gekozen moet worden, kiezen jongeren die helemaal zelf.

Uit de focusgroepen komt dat een ‘leuk, comfortabel leven’ als belangrijkste doel. Geld wordt daar gezien als middel en niet als doel. Jongeren kiezen zonder uitzondering dan ook voor een leukere baan met minder geld.

Huishouding en zorg voor de kinderen: nu en later

De onderzoekers stelden de vraag hoe de zorgtaken in het gezin verdeeld waren, aangezien dit een indicator is van hoe jongeren zelf later de taken verdelen. In ruim negen op de tien gezinnen vervult de moeder de meeste taken in het huishouden. Bij een kwart van de gezinnen is de taakverdeling gelijk verdeeld over beide ouders.

Ruim driekwart van de jongeren verwacht in de toekomst een gezin te hebben met partner en kinderen. 36% van de jongeren wil het huishouden en de zorg voor de kinderen niet anders doen dan hun ouders. 26% wil het liever wel anders doen, vooral de meisjes van 16 jaar en ouder en van niet-Nederlandse ouders willen het anders aanpakken in de toekomst.

Jongeren van het vmbo en mbo verwachten dat ze later een gezin hebben met partner en kinderen. Havo’ers en vwo’ers zijn daar minder duidelijk over, zij geven aan dat ze misschien carrière willen maken en daar een gezin niet altijd bij past. Zij zien kinderen als een barrière in dat wat ze willen bereiken in hun werk. Over het huishouden maken de hoger opgeleide jongeren zich ook minder zorgen; zij huren gewoon een huishoudster in. Tenslotte zeggen jongens geen werkuren te willen inleveren om quality time met hun kinderen te hebben. Meisjes daarentegen vinden het wel belangrijk vaak bij hun kind te zijn als ze hierdoor minder moeten werken.

Werkverdeling

Als meisjes later een gezin hebben, willen de meesten drie dagen werken. De jongeren vinden dat bij de komst van een kind de vrouw meer uren inlevert dan de man, omdat vrouwen minder verdienen dan mannen, vrouwen een flexibele baan hebben en ‘beter kunnen zorgen’. Ondanks het feit dat ze vinden dat vrouwen niet thuis moeten zitten, blijken de traditionele rollenpatronen uiteindelijk leidend te zijn in de keuze.

Verantwoordelijkheid

Meisjes van 15 jaar en jongeren vinden later de zorg voor hun gezin hun belangrijkste verantwoordelijkheid. Bij jongens van 15 jaar en jonger is dat het financiële onderhoud van hun gezin.

Verwachtingen ten aanzien van de taakverdeling

Jongens denken dat zij evenveel (37%) of minder (37%) gaan doen in het huishouden. Van de meisjes denkt 47% dat ze evenveel gaan doen, 37% denkt dat ze meer in het huishouden gaat doet. Ook meisjes met een lagere opleiding denken dat ze later meer huishoudelijke taken op zich zullen nemen dan hun partner. Ook uit de focusgroepen blijkt dat jongens verwachten meer te gaan verdienen, minder te gaan doen in het huishouden en minder bij de kinderen te zullen zijn. Meisjes hebben deze verwachting omgekeerd. Wanneer meisjes geen kinderwens hebben, verwachten ze echter wel dat de huishoudelijke taken en het aantal uren werk gelijk verdeeld zijn.

Weten hoe jongeren zelf aankijken tegen hun opvoeding van nu? Lees hier de resultaten van het onderzoek naar hoe jongeren hun huidige en toekomstige gezin zien van het Verwey Jonker Instituut.

Download: Later! (PDF)

Delen via social of mail.
Close

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang net als meer dan 6.000 anderen maandelijks jongerentrends, inspiratie en nieuw werk in je mailbox.