Jeugd en media, Monitor 2015

Hoe gebruikt de schermgaande jeugd social media om te leren en te ontdekken? Met die vraag in het achterhoofd, deden Mijn Kind Online en Kennisnet in het voorjaar van 2015 een kwalitatief onderzoek onder 1.741 kinderen en jongeren tussen 10 en 18 jaar, wat leidde tot de eerste Monitor Jeugd en Media 2015. Daarnaast bezochten ze 10 jongeren thuis, om te praten over hun mediagedrag. Het rapport brengt in beeld hoe jongeren digitale middelen nu inzetten voor school en vrije tijd. Hebben ze baat bij media of juist niet?

Voor jongeren van nu is internet een vanzelfsprekendheid. Vrijwel alle jongeren tussen de 10 en 18 jaar (92%) hebben een eigen mobieltje en het grootste deel daarvan (97%) is een smartphone. In het VO heeft 99% van de leerlingen een mobiel, waarvan slechts 2% geen internettoegang heeft.

Schermafbeelding 2015-06-26 om 15.15.14

Waarvoor wordt media gebruikt?
Jongeren maken niet alleen steeds meer gebruik van internet, ze navigeren ook steeds sneller in het woud van online informatie. Een 13-jarige is bij het schrijven van een werkstuk niet langer afhankelijk van de plaatselijke openbare bibliotheek. Jongeren zoeken snel en gemakkelijk informatie op internet met behulp van Google & Wikipedia en als ze de juiste info niet direct zelf vinden, vragen ze het gewoon via sociale media aan de mensen in hun netwerk. Zo wordt social media ook gebruikt voor het sturen van foto’s en aantekeningen van het huiswerk. 60% van de jongeren gebruikt Apps als Magister regelmatig om roosters en cijfers te controleren. Ook gebruikt bijna de helft van de jongeren internet om zichzelf te overhoren (45%) en/of om oefentoetsen te raadplegen (39%).

De monitor gaat uiteraard ook in op social media. Opvallend daarbij is dat een grote meerderheid een voorkeur heeft voor face-to-face-contact. 73% verkiest groepsgewijs face-to-face contact (in een vriendengroep); 68% verkiest individueel face-to-face contact (1-op-1). Digitale vormen van contact onderhouden zijn minder populair. De grote lijn in de resultaten is: social media zijn belangrijk, maar toch ook weer niet zó belangrijk.

Verschillen in gebruik
Niet alle jongeren hebben echter gelijke vaardigheden en dezelfde media-interesse. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer de leerlingen gebruik maken van social media voor schoolgerelateerde taken. Hoger opgeleide jongeren benutten het kapitaal van informatie en kennis uit media functioneler, om persoonlijke doelen te realiseren. Denk aan e-mailen, klokkijken, agenda kijken, notities maken, en informatie opzoeken. Lager opgeleide jongeren zijn vooral geïnteresseerd in ontspanning en vermaak, zoals spelletjes spellen. Een interessante tendens. In bespiegelingen over de impact van internet is vaak genoemd dat het democratiserend werkt omdat iedereen meer toegang krijgt tot informatie. Deze monitor laat zien dat jongeren die mogelijkheden heel verschillend benutten.

Afleiding
De monitor gaat ook in op de mate waarin social media zorgt voor afleiding. Afleiding die zowel op een positieve als negatieve manier kan worden gezien.
Tijdens de lessen kan het negatieve gevolgen hebben als jongeren voortdurend hun Facebook of Instagram checken. 28% van de jongeren doet dit naar eigen zeggen regelmatig. Jongeren zijn zich er tegelijkertijd wel van bewust dat ze zich laten afleiden. Ze zoeken dan ook manieren om zich beter te kunnen concentreren. De in dat licht meest genoemde quote is: ‘Mobiel liefst ergens anders en/of ver wegleggen’. 30% van de jongeren zet bewust de computer of het mobieltje uit om ongestoord huiswerk te kunnen maken. Een grappige quote die ook voorbij kwam ‘Zet je moeder er naast’, maar zal dat helpen tijdens het focussen op je huiswerk? Naast het feit dat social media negatief kan werken op je concentratie, is het tijdens het leren ook belangrijk om af en toe juist even afleiding te zoeken. De helft van de jongeren, 51%, doet dit dan ook bewust door met regelmatig te schakelen en naar muziek te luisteren.

Schermafbeelding 2015-06-26 om 15.11.47

Het gebruik van social media onder jongeren komt niet altijd positief in de media terecht. Uit deze monitor kunnen we echter concluderen dat de meeste jongeren social media bewust en genuanceerd gebruiken. Ze weten het in te zetten voor persoonlijke doelen, ook schoolgerelateerd, waardoor ze met behulp van sociale media ook betere schoolresultaten behalen. Eigenlijk ligt dat ook voor de hand. In een tijd waarin voor tieners het online leven een net zo wezenlijke realiteit is als het offline leven. Volgens Remco Pijpers, coördinator van het onderzoek, is het nu met name van belang om jongeren te leren hoe zij zelfdiscipline kunnen ontwikkelen. Dit kan gedaan worden door jongeren te leren focussen en bewust met media om te gaan. Scholen merken dat dit ook steeds meer hun verantwoordelijkheid wordt.

Bekijk hier het hele rapport.

Delen via social of mail.
Close

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang net als meer dan 6.000 anderen maandelijks jongerentrends, inspiratie en nieuw werk in je mailbox.