Vrijzinnige vrouwen

Update

De kennisvermenigvuldiger

Sociale media worden door veel scholen gevreesd. Vaak onterecht en ook nu weer blijkt uit verschillende nieuw uitgebrachte programma’s en toepassingen dat er met sociale media ook kansen voor het onderwijs zijn. Trendteamleden Jeron en Anne merkten er twee op die we hier verder toelichten: ‘Groups for schools‘ en ‘Squarecrumbs‘. Delen, samenwerken en toegankelijkheid staan centraal bij deze educatieve online toepassingen. Kennis wordt gedeeld en vermenigvuldigd.

Groups for schools

Facebook begon ooit, in 2004, als TheFacebook en was alleen toegankelijk voor studenten van Harvard, Stanford, Yale en Columbia. Tegenwoordig hebben meer dan 900 miljoen mensen wereldwijd een profiel op het sociale netwerk. Trendteamllid Jeron (23 jaar) merkte de nieuwe toepassing ‘ Groups for Schools’ op, waarmee Facebook terug gaat naar zijn roots.

Op Facebook zijn al verschillende pagina’s van scholen te vinden en daarnaast kunnen klasgenoten lid worden van dezelfde groep om met elkaar in contact te blijven. Maar Groups for Schools gaat verder dan dat: studenten en leraren van een bepaalde universiteit of faculteit worden lid, wisselen gemakkelijk documenten uit (zoals uitreksels of samenvattingen) en docenten geven roosterwijzigingen snel door. Het belangrijkste doel van Groups for Schools is het bevorderen van de educatie via sociale media. Studenten moeten aan de hand van een e-mailadres kunnen laten zien dat ze op de school zitten. Vooralsnog is de toepassing alleen nog in Amerika mogelijk.

Jeron (23 jaar): “Ik ben er van overtuigd dat een leer- en uitwisselingsomgeving op Facebook kan bijdragen aan mijn studie. Studenten zijn bekend met Facebook en raadplegen het gemiddeld vaker dan een portal van school. Met mijn klasgenoten maak ik al gebruik van een Facebook group, alleen biedt dit beperkte mogelijkheden. Ook merk ik dat digitale omgevingen van mijn opleiding weinig bijdragen aan mijn studie. Dit komt vooral doordat het een groot doolhof is waar ik moeilijk informatie kan achterhalen.

Squarecrumbs

Squarecrumbs is een applicatie voor de iPad, waarin het geven van feedback en samenwerking centraal staat. Er is via de app zowel contact mogelijk tussen studenten onderling als tussen student en docent. Studenten kunnen elkaar helpen of onderlinge feedback geven op een gemeenschappelijk project. Ook docenten kunnen feedback geven via Squarecrumbs en deze real-time terugkoppelen naar de student. Doordat de studenten directe toegang hebben tot informatie, antwoorden en feedback, krijgen ze een beter inzicht in hun voortgang en wordt hun kennis vergroot en gedeeld.

Anne (23 jaar): “Ik kan uit ervaring spreken dat het ontzettend vervelend is als docenten dagenlang niet op mails reageren voor feedback of onbeantwoorde vragen. Ik denk dat deze nieuwe manier van communiceren tussen docent en student ontzettend van belang kan zijn. De docenten zullen meer worden gestimuleerd om de student te helpen zodat deze betere prestaties levert!”

Mensen delen graag informatie en doen dit via sociale media steeds meer. In het leerproces van studenten is delen en samenwerken van cruciaal belang, zowel tussen studenten onderling als tussen student en docent. Bovenstaande voorbeelden geven goed weer van de mogelijkheden van sociale media op school. Kennis verspreiden, delen en vermenigvuldigen kan ook online!

Delen via social of mail.
Close

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang net als meer dan 6.000 anderen maandelijks jongerentrends, inspiratie en nieuw werk in je mailbox.