Chatboxen vergroten zelfvertrouwen

Waar internet vroeger gebruikt werd om informatie te zoeken en te surfen, is tegenwoordig communicatie de belangrijkste activiteit. Nu bijna alle jongeren (98%) op internet vertoeven, is het interessant te bekijken wat online communicatie doet voor de sociale ontwikkeling van jongeren.

Alexander Schouten, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, deed hier onderzoek naar. Met de komst van MSN, profielensites en sociale netwerken is de drang van jongeren om hun identiteit uit te dragen groter geworden. Schouten wijst twee processen aan die een rol kunnen spelen in de sociale ontwikkeling van jongeren: zelf-onthulling en zelf-presentatie. Deze processen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van vriendschappen, identiteitsontwikkeling en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en welzijn.

Jongeren kunnen zich in anonieme CMC (Computer-Mediated Communication) interacties beter uiten dan in vergelijkbare face-to-face interacties. In online chatrooms hebben jongeren de mogelijkheid zichzelf te presenteren en te kunnen experimenteren met hun identiteit. Schouten bekeek het onderwerp in het licht van vier studies.

Studie 1: Chatrooms

  • De laatste jaren verliezen chatrooms aan populariteit vanwege de opkomst van grafische toepassingen en de populariteit van MSN. Ook de verschuiving van communicatie met vreemden naar communicatie binnen het sociale netwerk is daar een oorzaak van. Toch geeft 57% van de jongeren aan nog wel eens met vreemden te chatten. Het doel van deze studie was te onderzoeken hoe vaak, hoe en waarom jongeren met hun identiteit experimenteren op internet:
  • De meeste jongeren doen zich ouder voor dan ze zijn. Meiden doen dat meer dan jongens.
  • Ook doen jongeren zich voor als vriend of bekende, een fictief persoon of iemand van het andere geslacht.
  • Jongeren durfden meer te flirten, deden zich mooier voor dan ze in werkelijkheid zijn en gedroegen zich meer macho.
  • Introverte tieners experimenteren vaker dan extraverte tieners met hun identiteit om verlegenheid te overwinnen.

Het belangrijkste motief om te experimenteren met hun identiteit was zelf-exploratie (zien hoe anderen op je reageren), sociale compensatie (om verlegenheid te overwinnen) en sociale facilitatie (om nieuwe mensen te ontmoeten).

Studie 2: MSN

Het gebrek aan audiovisuele informatie (verminderde non-verbale cues) en de controleerbaarheid (de tijd die jongeren hebben om te bepalen wat en hoe ze iets zeggen) zijn twee kenmerken die zelf-onthulling kunnen stimuleren. Dit verklaart mogelijk waarom jongeren zich via MSN beter kunnen uiten. Hoe belangrijker jongeren de verminderde non-verbale cues en de controleerbaarheid van MSN vonden, hoe makkelijker zij zich konden uiten.

Studie 3: Experiment waarin het onderliggende proces van zelf-onthulling in CMC werd onderzocht

In dit experiment waren 81 man-vrouw paren willekeurig verdeeld over drie condities: een tekstuele CMC (alleen een chatvenster), een visuele CMC (een chatvenster met een webcam) en een face-to-face conditie. De zelf-onthulling was lager in de face-to-face conditie dan in de twee CMC-condities. Paren in de CMC-condities stelden elkaar meer directe en intieme vragen dan in de face-to-face condities. Uiteindelijk was alleen de afwezigheid van visuele cues niet genoeg om het effect op zelf-onthulling te verklaren. Dat kan liggen aan het feit dat jongeren zijn opgegroeid met MSN en directe vragen stellen normale strategieën zijn om onzekerheid te verminderen.

Studie 4: Profielensites

Een belangrijke functie van een profiel is het geven van feedback. Resultaten laten zien dat alleen de aard van de reacties op het profiel (positief of negatief) een sterk effect hadden op het zelfvertrouwen en welzijn van jongeren. Op basis van de reacties die jongeren krijgen op hun profiel, leren ze hoe ze zich het best kunnen presenteren, met als gevolg meer positieve reacties en dus meer zelfvertrouwen.

Concluderend kan er gezegd worden dat de online communicatie op verschillende vlakken bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van jongeren.

Download: Adolescents’ online self-disclosure and self-presentation (PDF)

Delen via social of mail.
Close

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang net als meer dan 6.000 anderen maandelijks jongerentrends, inspiratie en nieuw werk in je mailbox.